| دوشنبه، 07 اسفند 1402
نگاه ایران:طبق آمار موجود، ایرانی ها معادل دو هزار میلیارد تومان غذای نذری در ماه محرم توزیع می کنند و برنج، پرفروش ...
نگاه ایران:رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت تاکید دارد برای اطلاع از سلامت هر غذا لازم است قیمت آن آنالیز شود. ناصر حسینی ...
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی:
نگاه ایران:رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن تاکید بر اینکه برای شب عید افزایش قیمت مواد غذایی نداریم، گفت: هنوز محموله های ...
تقابل وزارت کشاورزی و سازمان حمایت
نگاه ایران:درحالیکه وزیر جهاد کشاورزی، وجود دلالان و به نوعی جوسازی عده ای سودجو را دلیل گرانی اخیر برنج می داند، معاون ...