| پنجشنبه، 09 تیر 1401
به گزارش نگاه ایران: شب گذشته مرضیه هاشمی در حال اجرای برنامه زنده خبری دچار عارضه و به بیمارستان منتقل شد. هاشمی ...