| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
محمود قاسم نژاد خبر داد:
نگاه ایران: محمود قاسم نژاد صبح امروز در نشستی که با حضور نماینده سنات اقتصادی اروپا برگزار شد، با استقبال از همکاری ...
خواهرخوانده‌های غریب در رشت
نگاه ایران:روز سه شنبه شهردار رشت با شهردار شهر شوابیش هال آلمان قراردادخواهرخواندگی بست تا تعداد خواهرخوانده های رشت را به عدد ...
گزارش تصویری حضور شهردار شوابیش هال آلمان در رشت
نگاه ایران:/گروه اجتماعی: صبح امروزسه شنبه 24 فروردین ماه با حضور شهردار شوئبیش هال آلمان در شهرداری رشت تفاهم نامه خواهر خواندگی رشت ...