| سه شنبه، 28 دی 1400
دفاع تمام قد صدیقه ستاره شناس از عملکرد مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت؛
       کد خبر: 98122
نگاه ایران/گروه اجتماعی: صدیقه ستاره شناس یکی از مدیران جوان شهرداری رشت است. مدیری که تأکید دارد اگر نگاه مدیریتی بر شهرداری رشت مانند سال های گذشته بود، امثال او هرگز نمی توانستند تصور کنند که جایی در بین مدیران میانی و ارشد شهری رشت داشته باشند. سال های گذشته ی مورداشاره ی او چندان هم دور نیست و به دو سال قبل باز می گردد. ستاره شناس که از شهریور94 با حکم محمدعلی ثابت قدم به عنوان مدیر امور اداری و منابع انسانی شهرداری رشت معرفی شد از عملکرد مجموعه اش طی حدود دو سال گذشته دفاع می کند و می گوید شهرداری رشت برای منتقدان با مدارک موجود پاسخ های مستدل دارد. ستاره شناس عصر روز سه شنبه دقایقی در دفتر نگاه ایران حاضر شد و روی همان صندلی نشست که یک روز قبل امیرحسین علوی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت نشسته بود و انتقادات تندی را در زمینه مدیریت منابع انسانی علیه شهرداری رشت مطرح کرد.(گفت وگوی نگاه ایران با امیرحسین علوی را اینجا بخوانید) در ادامه این گفت و گو را می خوانید:   حرکت از «مدیریت بر شهروند» به «مدیریت با شهروند» مدیر منابع انسانی شهرداری رشت در ابتدای اظهاراتش با ذکر این نکته که ما ادعا داریم شهرداری رشت در مسیر توسعه قرار دارد، گفت: تلاش بخش های مختلف شهرداری رشت بر توسعه همه جانبه است که یکی از محورهای اصلی آن منابع انسانی است. به گفته ی او دیدگاهی که تاکنون برای مدیریت شهری وجود داشته است همان مدیریت سنتی و از بالا به پایین بوده است به طوری که شهرداری تنها از شهروندان انتظار رعایت یکسری از قوانین مصوب شده را داشت. ستاره شناس با ذکر این نکته که شهرداری رشت در مسیر جدیدی از مدیریت قرار دارد توضیح داد: در حال حاضر اصل مدیریت در شهرداری رشت کاملاً خلاف جهت قبل عمل می کند که مدیریت بر شهروندان بود به همین دلیل معتقدیم «مدیریت بر شهروند» باید به «مدیریت با شهروند» اصلاح شود. مدیر منابع انسانی شهرداری رشت در همین راستا با اشاره به کادر رسمی شهرداری رشت گفت: از نظر ما مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت به این معنی نیست که شهرداری رشت تنها 1865 نیرو که شامل 40 مدیر و 600 کارمند و ...است را مدیریت کند  بلکه ازنظر ما مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت یعنی مدیریت کلیه شهروندان. ستاره شناس در همین ارتباط تأکید کرد از نظر شهردار رشت، هر شهروند به منزله یک کارمند شهرداری رشت محسوب می شود که می بایست برای یکایک آنان برنامه داشته باشیم.   ارتباط رانت و مدیریت منابع انسانی در شهرداری رشت مدیر منابع انسانی شهرداری رشت با اشاره به انتقادات امیرحسین علوی عضو شورای شهر رشت که در گفت وگو با نگاه ایران تأکید کرده بود در زمینه مدیریت منابع انسانی خود را از شهردار رشت موفق تر می داند گفت:کسانی که حرف از مدیریت منابع انسانی 2000 نیرو در شهرداری می زنند و عزل و نصب یک مدیر را دلیلی بر پیروزی شان می دانند و با ایجاد رانت از طریق منصوب کردن افراد سعی در مدیریت منابع شهرداری دارند، قطعا سررشته ای از مدیریت منابع انسانی علمی ندارند. ستاره شناس اضافه کرد: ادعای این عضو محترم پارلمان شهری رشت در مورد توان بالای مدیریت منابع انسانی در حالی است که طبق شواهد و قرائن طی حدود 3.5 سال گذشته حتی یکی از جلسات کمیسیون برنامه وبودجه ی شورای شهر رشت در زمان ریاست ایشان به موقع برگزار نشده است درحالی که مدیریت زمان یکی از عناصر اصلی مدیریت منابع انسانی محسوب می شود.   چه کسانی کمک های شهرداری به اقشار آسیب پذیر را مصادره می کنند؟ ستاره شناس با انتقاد از برخی رفتارهای غیرقابل دفاع از سوی تعداد معدودی از اعضای شورای شهر رشت گفت:این که فردی به دلیل ارتباطات خاصی که دارد تلاش کند کمک های شهرداری جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر یا خدمات عمومی به جامعه را به نام خود تمام کند، آیا این مدیریت منابع انسانی است؟ او اضافه کرد: کسانی که حرف از مدیریت منابع انسانی می زند حتماً این را می دانند که نباید کسی را برای منصبی پیشنهاد کنند که مطمئن هستند او نمی تواند از پس آن مسوولیت برآید. ستاره شناس با انتقاد از رفتار برخی صاحب منصبان که سودی برای شهر و شهروندان ندارد گفت: کسی که ادعای مدیریت منابع انسانی دارد دائماً نباید از طریق رابطه با شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد در شهرداری ارتباط برقرار کرده و نیروهای خود را تحت عنوان نگهبان و .... به مجموعه شهرداری وارد کند و از آنجایی که این نیروها پشتشان گرم است اصلاً از دستورات سازمانی پیروی نمی کنند و توقع دارند تنها پشت میز بنشینند و زمانی هم که عذرشان خواسته می شود به واسطه همان افرادی که قبلاً آن ها را به سیستم شهرداری تعرفه کرده اند آموزش های لازم برای شکایت علیه شهرداری را می بینند تا رای شروع بکار مجدد بگیرند. اما این بار با محکومیت شهرداری و باهدف شروع بکار در ستاد شهرداری رشت و نکته جالب این که وکیل همه این پرونده ها یک نفر است! او اضافه کرد: این همه در حالی است که طبق ماده 76 قانون شوراها، اعضای شورا حق دخالت در عزل و نصب کارکنان شهرداری ها و دستور به آن ها را ندارند.پس چگونه عضو شورایی که خود را مسلط به مدیریت می داند ماده ی قانونی با این وضوح را نادیده می گیرد یا اطلاعی از آن ندارد؟   مدیریت منابع انسانی وظیفه ی شهرداری رشت است این مدیر شهری بار دیگر تأکید کرد مدیریت منابع انسانی کار ماست.  چراکه شهرداری رشت از سال های گذشته با مشکلات اداری و منابع انسانی فراوانی روبرو بوده است و این مشکلات به ویژه در مباحث مربوط به ساختارها و فرآیندهای اداری، نیروی انسانی بسیار چشمگیر بوده است به طوری که در برخی از موارد الزامات اولیه برای به حرکت درآوردن چرخ های انسانی و حرکت به سوی اهداف عالیه وجود نداشت.   ساختار جدید در شهرداری رشت فراموش شده بود ستاره شناس با توصیف وضعیت ساختاری شهرداری رشت تا پیش از حضور ثابت قدم گفت:عدم وجود سازمان تفصیلی متناسب با وضع موجود یکی از موارد مهمی بود که سالیان سال به ورطه فراموشی سپری شده بود و کسی سراغی از ساختار جدید نمی گرفت گویا این موضوع پذیرفته شده بود که شهرداری رشت در عین داشتن 5 منطقه و 12 سازمان تنها ساختار 3 منطقه و 10 سازمان را داشته باشد. او نداشتن سیستم ثبت الکترونیک مکاتبات اداری و بایگانی الکترونیک پرونده ها و عدم وجود فرایند گردش مکاتبات را ازجمله نقایص دیگر سالیان گذشته برشمرد و گفت:این رویه منجر به ازهم گسیختگی در سازمان شده بود و عوارض زیادی را به ارباب رجوع و شهرداری تحمیل می کرد. مدیر منابع انسانی شهرداری رشت این ارگان را ازنظر  پراکندگی نیرو دارای ستاد فربه و چاق و مناطق ضعیف و نواحی بی جان درگذشته توصیف کرد و گفت:این موضوع باعث کاهش کارایی سازمانی و تصدی هم زمان چند نفر برای یک وظیفه در ستاد و همچنین تصدی هم زمان چندوظیفه برای یک نفر در مناطق را به دنبال داشت. ستاره شناس افزود:شهروندان رشتی حتماً در خاطر دارند که اگر برای کاری به یکی از ناحیه های شهرداری رشت مراجعه می کردند عموماً در آنجا نیروهایی تحت عنوان کارشناس وجود نداشت.   توجه ویژه ی ثابت قدم به توان مدیریتی زنان و جوانان تحصیل کرده این مدیر جوان شهرداری رشت همچنین عدم توجه به استفاده از توانایی مدیریتی بانوان را در شهرداری رشت یادآوری کرد و گفت:این در حالی است که توانایی بانوان از نظر کارایی و دقت نظر و سلامت کاری بر کسی پوشیده نیست. ستاره شناس عدم توجه به نیروهای جوان و استفاده از نیروهای کارآمد با تحصیلات دانشگاهی مرتبط را هم از دیگر مواردی دانست که تا پیش از حضور ثابت قدم، در شهرداری رشت نهادینه شده بود. مدیر منابع انسانی شهرداری رشت روند آغاز تغییرات عمده در شهرداری را از اوایل سال94 اعلام کرد و گفت: از این تاریخ و به ویژه با استقرار سیستم مدیریتی جدید شهرداری رشت تلاش ها بر این بوده است تا کلیه این مشکلات شناسایی و به نحو شایسته مرتفع شود که می توان گفت تاکنون به نتایج قابل قبولی در این موارد دست یافته ایم.   تصویب ساختار سازمانی شهرداری رشت طبق ضوابط وزارت کشور ستاره شناس تصویب ساختار سازمانی شهرداری رشت را شاهد مثال خود ذکر کرد و گفت:بر این اساس شهرداری رشت مشتمل بر پنج معاونت ، پنج منطقه و 9سازمان را بعد از گذشت بیش از 10 سال از تصویب آخرین چارت سازمانی (سال 1386) و تائید کلیه اساسنامه ها منطبق بر ضوابط ابلاغی جدید وزارت کشور انجام داد که در این راستا جزء اولین شهرداری هایی بودیم که این کار مهم را انجام دادیم. او نصب و راه اندازی سیستم خودکارسازی اداری و اسکن کلیه پرونده های کارکنانی، مالی، حقوقی در کنار راه اندازی سیستم بایگانی الکترونیک در شهرداری هم از دیگر موارد قابل دفاع است. به گفته ی مدیر منابع انسانی شهرداری رشت کاهش تعداد نیروهای ستاد شهرداری رشت از همین ایام آغاز شد که طی آن تعداد نیروها از 514 تن به 350 تن در پایان سال 1395 می رسد.   توجه به ناحیه محوری بعد از نهادینه شدن منطقه محوری ستاره شناس  تطابق نیروها با ساختارهای سازمانی جدید و استقرار نیروهای متخصص و کارآمد در سطح مناطق و نواحی را از دیگر کارهای اساسی صورت گرفته در شهرداری رشت معرفی کرد و افزود: همچنین پرداختن به موضوعاتی چون منطقه محوری در دستور کار ما قرار دارد و در حال حاضر کلیات طرح مربوط به ناحیه محوری نیز تدوین شده و در حال انجام است.   تزریق انگیزه با تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری مدیر منابع انسانی شهرداری رشت یکی از تمهیدات مدیریتی شهردار رشت را طی یک سال گذشته تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری اعلام کرد و گفت این موضوع انگیزه ی فعالیت را در نیروهای شهرداری رشت بسیار افزایش می دهد چون  بسیاری از  نیروهای شهرداری علی رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی و دارا بودن شرایط احراز پست های بلا تصدی بیش از ده سال سابقه کار مستمر به عنوان نیروی قراردادی در شهرداری رشت مشغول کار بوده اند و تعدادی هم حتی با همین وضعیت بازنشسته شدند که این موضوع می تواند عاملی برای آسایش خاطر و امنیت شغلی و رفع دغدغه های پرسنل جهت انجام بهتر وظایفشان باشد.   افزایش سه برابری واگذاری پست های مدیریتی به بانوان در شهرداری رشت این مدیر جوان با تمجید از نگاه مثبت شهردار رشت به توانمندی بانوان در شهرداری رشت گفت:دراین ارتباط آمار و ارقام کاملاً روشن است چون واگذاری بسیاری از پست های مدیریتی به بانوان طی یک سال گذشته در شهرداری رشت انجام شد به طوری که در صد نسبت بانوان مدیر به کل مدیران از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 95 بیش از سه برابر افزایش داشته است و همچنین توجه به تخصص گرایی و سطح تحصیلات در انتصاب مدیران را هم نباید فراموش کرد که درصد این تخصص گرایی در ابتدای سال 1394،  67درصد بوده که در حوالی سال 1395 به 81درصد ارتقاءیافته است. ستاره شناس توجه بسیار به تسهیلات رفاهی کارکنان به ویژه کیفیت ارائه خدمات رفاهی را از دیگر موارد موردتوجه در شهرداری رشت اعلام کرد و گفت: همچنین سیستماتیک کردن نحوه توزیع این تسهیلات و تخصیص سهمیه جداگانه برای مناطق و سازمان ها به منظور تقسیم عادلانه آن در برنامه های مدیریتی شهرداری قرار دارد.   از بیمه کارکنان تا بیمه آتش سوزی منازل شهروندان و  بیمه جامع مسئولیت خدمات شهری رشت مدیر منابع انسانی شهرداری رشت همچنین یکی از کارهای مهم شهرداری رشت را عقد قرارداد با شرکت بیمه آسیا اعلام کرد و توضیح داد: این قرارداد بعد از برگزاری مناقصه باهدف واگذاری کلیه امورات بیمه ای شهرداری و همچنین بیمه کلیه منازل مسکونی در محدوده شهر رشت و بیمه جامع مسئولیت مدنی در قرارداد فی مابین بیمه آسیا و شهرداری رشت منعقد شد.همچنین قرارداد بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری که به مدت دو سال در حال رفت وبرگشت های متوالی به شورای شهر بود جهت برگزاری مناقصه کلیه امورات بیمه ای به صورت تجمیع انجام شد. ستاره شناس توجه به وضعیت کلیه کارکنان شهرداری اعم از رسمی و قراردادی را از دیگر اتفاقات مثبت ماه های گذشته ذکر کرد و گفت: به طور مثال کارمندان شهرداری می توانند تا سه روز مرخصی درمانی با حقوق داشته باشند اما این شرایط برای کارکنان قراردادی وجود نداشت که ما این مورد را در کمیته رفاه شهرداری اصلاح کردیم. او تشکیل شورای اسلامی کار و کمیته انضباطی کارکنان شهرداری را هم از دیگر موارد قابل دفاع در این مدت ذکر کرد و گفت: درگذشته این مراجع جهت رسیدگی به مشکلات کارکنان و همچنین قضاوت در مورد نحوه عملکرد آنان وجود نداشت و با ایجاد این شوراها و تشکیل جلسات مرتب و هفتگی بسیاری از این مسائل حل می شود.   تصمیم شهردار رشت درباره ی مدیرانی که کار با کامپیوتر را بلد نبودند ستاره شناس در مورد انتقاداتی که درباره ی عزل و نصب های متعدد در شهرداری رشت هم صورت می گیرد گفت: شهردار رشت هنگام آغاز کار خود با مشاهده ی سیستم بسیار قدیمی شهرداری که بسیار فرسوده  و ناکارامد بود مواجه شد. ما حتی مدیرانی داشتیم که نمی توانستند با سیستم های کامپیوتری کار کنند و عجیب نیست که اگر مدیری کار با کامپیوتر را بلد نباشد نمی تواند در جایگاه مدیریتی ارشد شهرداری قرار بگیرد. ستاره شناس افزود: شهردار رشت در هر مرحله ای از کار اگر پی ببرد که فردی توانایی لازم در انجام امور محوله در راستای خدمات رسانی بهتر به شهروندان را ندارد عذرش را می خواهد.   تفکر و تحصیلات؛پارامترهای مهم برای گزینش افراد این مدیر شهرداری با رد اظهاراتی مبنی بر خودمحوری و بی توجهی به افراد اهل تفکر از سوی شهردار رشت تأکید کرد: شهردار به دنبال افراد اهل فکر و تحصیلات است و میزان تحصیلات و دانشگاه محل تحصیل از مهم ترین معیارها برای تصدی مناصب شهرداری است. به گفته ستاره شناس شهردار حتی وضعیت تحصیلی کارکنان عادی را هم رصد می کند و همواره تلاش می کند از بین نیروهای موجود جوانان شایسته را برای سمت های مختلف کشف و گزینش کند.   واکنش طیف سنتی شهرداری رشت به تغییرات او در جواب این سوال که واکنش طیف سنتی شهرداری رشت در مقابل تغییرات صورت گرفته در شهرداری چگونه است گفت:عده ای به سکون و وضعیت ناکارآمد عادت کرده بودند اما بعد از تغییرات صورت گرفته اکثر نیروها با شهردار همراه و هماهنگ هستند و طبیعتاً اگر کسی از وظایف قانونی اش تمرد کند بنا بر مفاد قانون به او تذکر داده می شود  و سعی می کنیم تا از راه قانونی با افرادی که کارشکنی می کنند برخورد کنیم اما نگاه کلی در شهرداری این است که ما تک تک افراد مخالف و موافق شهردار را دوست داریم و برای ما مانند اعضای خانواده هستند.   جوانان در شهرداری رشت به ارتقا امیدوار هستند؛ حتی بدون پارتی ستاره شناس وضعیت فعلی را باعث انگیزه بالا برای نیروهای جوان شهرداری توصیف کرد و گفت : شرایط گذشته به گونه ای بود که نیروهای جوان شهرداری تصور نمی کردند که بتوانند بدون ارتباط با افرادی مثل اعضای شورا در ایام جوانی در جایگاه مدیریتی قرار بگیرند چون اکثر مدیران بدون توجه به کارکردشان بیش از یک تا دو دهه در مناصب بالای مدیریتی باقی می ماندند اما اکنون این شرایط تغییر کرده است و تمام کارکنان شهرداری می توانند مطمئن باشند درصورتی که در حیطه ی وظایفشان خلاق باشند و به درستی کارهای محوله را انجام دهند شانس ارتقا خواهند داشت حتی اگر رابطه و اصطلاحاً پارتی نداشته باشند. او ادامه داد: شهردار رشت معتقد است که بهترین، قوی ترین و باهوش ترین افراد شهرداری باید در قسمت مدیریت حضور داشته باشند.   قبول داریم همه چیز آرمانی نیست، وارث مشکلات گذشته هستیم مدیر منابع انسانی شهرداری رشت دورنمای شهرداری را نیز مثبت می داند و می گوید اگر انتخاب ها بر عهده خود شهردار باشد و فشارهای بیرونی در کار نباشد قطعاً به نتیجه مثبتی خواهیم رسید. ستاره شناس به مشکلات شهرداری هم اشاره می کند و می گوید: ما قبول داریم که همه چیز آرمانی نیست و به عنوان مثال گاهی با دیرکرد پرداخت حقوق کارکنان روبرو هستیم اما بسیاری از مشکلات از گذشته به ما ارث رسیده است و حل آن ها به زمان بیشتری نیازمند است.در همین زمینه پرداخت حقوق، انباشت مطالبات را از شش ماه به دو ماه رساندیم که آن هم قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد. او ادامه داد: شهرداری مانند ارگان های دولتی نیست و باید خود درآمدزایی کند تا بتواند امورات مختلف شهر ازجمله پرداخت حقوق کارکنان را در موعد مقرر داشته باشد. مدیر منابع انسانی شهرداری رشت در پایان گفت: شهرداری رشت با همه توان در نظر دارد سیستم «مدیریت با شهروند» را به جامعه شهری رشت عرضه کند که امیدوارم در این راه همراهی شهروندان و تمام مدیران مربوط به شهر را کنار خود مشاهده کند تا بتوانیم این موضوع را به طور کامل اجرایی و نهادینه کنیم.