| پنجشنبه، 20 بهمن 1401
نگاه ایران: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، آخرین گزارش خود از سطح کیفی تولید خودروهای سبک و سنگین در دی ماه سال جاری را منتشر کرده که در آخرین به روزرسانی خود به عملکردهای منفی که در سطح کیفی تولید تأثیرگذار بوده، پرداخته است. در این میان ISQI توجه ویژه ای به میزان نفوذ آب به داخل خودروهای تولید داخلی داشته و از میان 33 مدل خودرو سبک سواری 8 مدل خودرو بانفوذ آب مواجه هستند. نکته قابل توجه آن است که یک خودرو در رده قیمتی 50 تا 75 میلیون، دو مدل خودرو در رده قیمتی 25 تا 50 میلیون تومان دچار نفوذ آب است و مابقی مدل هایی که با این مشکل دست وپنجه نرم می کنند در رده کمتر از 25 میلیون تومان قرارگرفته اند. بررسی ها نشان از آن دارد که کیفیت تمام این خودروها تنها یک ستاره را از آن خودکرده اند. در رده سواری های سبک وانت، از میان 8 مدل خودرو تولیدی 5 مدل خودرو تولیدی دی ماه با مشکل نفوذ آب مواجه هستند که کیفیت این خودروها همچون رقیبان سواری خود تک ستاره است. در رده خودروهای سنگین در دی ماه 10 مدل خودرو تولیدشده که 6 مدل از خودروها با مشکل نفوذ آب مواجه هستند و نکته قابل توجه آن است که دو مدل از این خودروهای سنگین که نفوذ آب گریبان آن ها را گرفته است بیش از 3 ستاره کیفیت را از آن خودکرده اند. در کنار این 3 و 4 ستاره ها در گروه سنگین ها، مابقی خودروهایی که با مشکل نفوذ آب مواجه هستند تنها یک ستاره را در آسمان کیفیت خود می بینند. اما درمجموع خودروهای MVM550، سمند تبریز، تیبا، سایپا 131، 132، 111 سایپا 131 در گروه سواری با مشکل نفوذ آب مواجه هستند و در سوی دیگر در بخش وانت، وانت کارا تک کابین، وانت مزدا دو کابین، کارا دو کابین، دیزل زامیاد و نیسان دوگانه سوز همراه با کامیونت ایسوزو، کامیونت الوند، کامیون ایسوزو FVR، کامیون بنز و کشنده بنز با مشکل نفوذ آب دست وپنجه نرم می کنند.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code