| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که «در نظریه امام خمینی(ره) مردم در همه شئون کشور محور قرار داشتند» گفت: امروز در فضای غبارآلودی که گاه به خاطر اختلاف نظرهای سیاسی ایجاد می شود حقایق انقلاب نادیده گرفته می شود که ظلم به انقلاب بزرگی است که جهان اسلام را تکان داد. علی لاریجانی در نطق پیش از دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس با تبریک آغاز دهه فجر اظهار کرد:  امام خمینی(ره) در سال 57 با ورود خود به ایران تحولی ایجاد کرد که بزرگترین تحول بود، حکومت دیکتاتوری وابسته شاه از هم پاشیده شد، حکومتی که مهمترین امتیاز خود را نمایندگی ژاندارمی آمریکا در منطقه می دانست. به میزانی که در مقابل قدرت های بزرگ خاضع بود، در مقابل ملت گستاخ و دیکتاتور ظاهر می شد. وی افزود: فساد از هر نوع سر تا پای حکومت شاه را در بر گرفته بود، جز چند شهر که به آبادانی آن می پرداخت بقیه کشور را رها کرده بود، طراحی  امام خمینی(ره) واژگونی همه این مناسبات بود. در تئوری امام خمینی(ره) اساس کار حکومت بر تفکر اسلامی و حکمرانی واقعی مردم قرار داشت لذا در ساماندهی شکل حکومت آن را جمهوری اسلامی نامید تا این دو رکن همیشه در نظر گرفته شود. رئیس قوه مقننه ادامه داد: در نظریه امام خمینی(ره) مردم در همه شئون کشور محور قرار داشتند. چه در سیاست، چه در اقتصاد و یا فرهنگ همه نهادهای حکومتی مستقیم و یا با واسطه با رای مردم مستقر گردیدند. رئیس مجلس همچنین اظهار کرد: مجلس که عصاره اراده ملت است در رأس امور قرار گرفت، قوه مجریه بخشی مستقیم و بخشی با واسطه مجلس با اراده مردم انتخاب می شوند و رهبری که بالاترین مقام حکومت است با رای مجلس خبرگان انتخاب می شود که اعضای آن توسط مردم مشخص می شود. وی ادامه داد: در نگاه امام خمینی(ره) استقلال در همه وجوه آن عامل عزت ملی معرفی گردید، چه استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به این جهت در مقابل شرق و غرب ایستاد و شعار نه شرقی نه غربی را محور دیپلماسی نظام قرار داد. لاریجانی خاطرنشان کرد: گرچه این سیاست به مذاق هیچ کدام از اقطاب قدرت جهانی خوش نیامد و دست به دست هم دادند و جنگ صدام را بر ما تحمیل کردند، اما با سرافکندگی قدرت ها مجبور شدند جنگ را خاتمه بدهند چون فهمیدند ملت ایران با راهنمایی های امام خمینی(ره) ملت عزت مند است و دست از مبارزه بر نمی دارد. وی در بخش دیگری از نطق خود اظهار کرد: آیا در استقلال سیاسی، ملت ایران ضرر کرد یا امروز سرافراز است؟ آیا تردیدی وجود دارد که ایرانی که در قبل از انقلاب به خاطر حمایت از اسرائیل نزد کشورهای اسلامی سرافکنده بود، امروز محور مقاومت و تحولات غیرتمندانه در منطقه است؟ آیا علی رغم همه فشارهای بین المللی قدرت های بزرگ ایران امروز موفق به دانش پیشرفته هسته ای نشده است؟ رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گرچه وقتی کشورهای بزرگ برای اینکه خود را موفق نشان دهند، زیاده سخن می گویند، اما آیا حفظ دانش هسته ای در پس توافق هسته ای امر کم ارزشی بود؟ آیا امروز ایران قدرت اصلی در مبارزه با تروریسم در منطقه نیست؟ کشورهای بزرگ در این زمینه بیانیه صادر کردند که 60 کشور متعهد شدند با تروریسم به صورت کاغذی بجنگند. رئیس قوه مقننه اظهار کرد: در زمینه استقلال اقتصادی، امام خمینی(ره) روحیه ای به جوانان زمان خویش القا نمود که در مقابل تکنولوژی های نوی خود مسلط شوند. لذا در دوران جنگ که همه گونه تحریمی علیه ایران ایجاد کردند، ایران صاحب تکنولوژی موشکی شد و امروز از این جهت قدرت مهم منطقه است. وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم تحمیل هزار میلیارد دلار خسارت جنگ و رشد جمعیت ایران که بیش از دو برابر سال 57 شده است، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی از 15.8 درصد در سال 57 به 26 درصد در سال 94 رسیده است، سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی از 25 صدم درصد به 1.14 صدم درصد در سال 94 رسیده است. لاریجانی افزود: در بخش فولاد از 36 صدم میلیون تن به 17.7 دهم میلیون تن در سال 94 رشد ایجاد شده است، یعنی 4 هزار و 816 درصد افزایش داشته است، در آلومینیوم 1927 درصد، در کاشی و سرامیک 3 هزار و 83 درصد، در خودرو 829 درصد، در سیمان 885 درصد، در سنگ آهن 7 هزار و 364 درصد، در مس 66 هزار و 566 درصد رشد ایجاد شده، یعنی 300 تن تولید در سال 57 به 200 هزار تن رسیده است. رئیس مجلس همچنین اظهار کرد: در سرب 6 هزار و 828 درصد رشد و در سنگ تزئینی 7 هزار و 400 درصد رشد ایجاد شده که این ها گام های بزرگی است که صرفا بخشی از توسعه صنعتی کشور به شمار می رود. رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به رشد قابل توجه در حوزه کشاورزی اظهار کرد: محصولات زراعی 488 درصد رشد داشته اند، در محصولات باغی 478درصد، در شیلات 2 هزار و 471 درصد، در گوشت مرغ هزار و 184 درصد و در شیر 258 درصد، رشد ایجاد شده به طوری که در تولید گندم امسال به خودکفایی رسیدیم، آن هم با همه مشکلات کم آبی، خشکسالی و افزایش جمعیت که وجود داشته است. لاریجانی در ادامه بیان کرد: در تامین اجتماعی افراد تحت پوشش در سال 57، 5.8 میلیون نفر بودند که در سال 94 به 41.7 میلیون نفر رسیده اند، که در سال های اخیر با پوشش بیمه سلامت قریب به همه افراد تحت پوشش قرار می گیرند. وی در مورد وضعیت آب آشامیدنی نیز گفت: آب آشامیدنی روستاها در سال 57، 25 درصد بوده، امروز بالای 90 درصد است. رئیس مجلس همچنین اظهار کرد: نرخ مرگ و میر کودکان 111 مورد در هزار بوده که امروز به 14 مورد در هزار رسیده است و امید به زندگی 55 سال بود که به 75 سال افزایش داشته است. همچنین در بخش آموزش نرخ با سوادی 49 درصد بوده که امروز به 91.5 درصد افزایش یافته است. لاریجانی افزود: تعداد دانشجویان نیز 16 هزار و 38 نفر بوده که در حال حاضر به 4 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته است. همچنین تعداد اعضای هیات علمی 8 هزار و 249 نفر بوده که به 72 هزار و 61 نفر رسیده است. رئیس مجلس همچنین بیان کرد: در بخش ارتباطات نیز 347 درصد تعداد مشترکین تلفن ثابت رشد داشته، تلفن عمومی 2790 درصد و ضریب تلفن ثابت نیز 875 درصد رشد داشته است که در همین زمینه تلفن روستاها 17 هزار و 374 درصد رشد داشته و از تعداد 312 روستایی که تلفن داشتند امروز 54 هزار و 520 روستا دارای تلفن هستند. تلفن همراه هم که وجود نداشته اما امروز حدود 75 میلیون تلفن همراه در دست مردم است. رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: در زمینه مسکن نیز از هر 126 خانوار، 100 واحد مسکونی وجود داشته که اکنون از هر 106 خانوار 100 واحد مسکونی وجود دارد، در زمینه حمل و نقل، آزاد راه ها 795 درصد رشد، بزرگراه ها 278 درصد، راه های روستایی 653 درصد، در حمل و نقل دریایی و جابجایی کانتینرها 33 هزار و 457 درصد، ظرفیت بنادر تجاری 1900 درصد، ترانزیت دریایی 21 هزار و 300 درصد، یعنی 5 صدم میلیون تن ترانزیت دریایی وجود داشته که امروز به 10 میلیون و 7 دهم تن رسیده است. وی افزود: در زمینه ترانزیت ریلی نیز 6 هزار و 933 درصد رشد داشته که 95 هزار تن بوده و به 6 هزار و 682 میلیون تن رسیده است. همچنین جابجایی مسافر در پروازهای داخلی 521 درصد رشد بوده و در پروازهای بین المللی نیز 664 درصد رشد داشته ایم. همچنین در عرضه سرانه انرژی 270 درصد رشد وجود داشته، در تولید گاز هزار و 845 درصد، در پالایش گاز 444 درصد و در زمینه تکنولوژی های نوین نیز در دهه های اخیر می دانیم که چه گام های ارزشمندی برداشته شده است. رئیس قوه مقننه در ادامه اظهار کرد: چون فرصت بنده طبق آئین نامه مجلس محدود است نمی توانم با تفصیل سخن بگویم، اما این ها گوشه ای از خدماتی است که پس از انقلاب انجام شده است. آیا این افتخار آمیز نیست که این نتایج ثمره تفکر  امام خمینی(ره) بود که مردم باید در همه عرصه ها حضور داشته باشند و محور قرار گیرند. اولا باید به ملت ایران تبریک گفت که با حضور خود در این قلمروها عزت ایران را تضمین کردند و در مرتبه دوم به مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران و به مدیران انقلاب که ساماندهی این امور را انجام دادند. لاریجانی اظهار کرد: متاسفانه در دوره هایی تلاش می شد بر مدیریت های انقلاب خط بطلان بکشند، امروز هم در فضای رقابت های سیاسی مدیریت کشور ذبح می شود و هر روز ماجرایی تمام ذهنیت جامعه را به جای تمرکز بر توسعه اقتصادی به سوی ابهام آفرینی سوق می دهد. وی تاکید کرد: این افتخار نیست که مرتب مدیرانی را از قطار انقلاب پیاده کنند، هنر در این است که قلمرو انقلابیون را افزایش دهند. رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: در بین واژه هایی که  امام خمینی(ره) تکرار می کردند کمتر واژه ای به میزان وحدت می توان سراغ گرفت که اشتراکات بسیار زیادی بین آراء سیاسیون و مدیران وجود دارد و عقل حکم می کند بر اشتراکات سرمایه گذاری کنیم نه در اختلافات. مشکلات کلان اقتصادی کشور نظیر تورم و  بیکاری دلایل متنوعی دارد که در پناه عزم ملی قابل رفع شدن است نه پراکنده شدن و پراکندگی اذهان جامعه. لاریجانی خاطرنشان کرد: ظرفیت مدیریت کشور با تجربه گرانقدر گذشته سرمایه ملی برای ایران محسوب می شود که باید در جهت حل مشکلات کشور بخصوص در زمینه اقتصادی از آن بهره جست. این امر در پناه متانت همراه با عقلانیت محقق می شود نه کشمکش های فرسایشی سیاسی که علی القاعده در هنگامه انتخابات فزونی می یابد. وی سخن یکی از سیاستمداران مصری را که در مقاله ای تحت عنوان چرا ما ایران را دوست داریم؟ نقل کرد و گفت: استدلال او در 9 فراز این گونه بود؛ 1. بخاطر اینکه رهبران ایران تلاش می کنند کشورشان رشد قدرتمندانه ای پیدا کند اما رهبران عرب اینگونه نیستند. 2. بخاطر اینکه مشاهده می کنیم ایران از نظر علمی، صنعتی و فنی رشد کرده اما عرب ها در این زمینه پیشرفت نکرده اند. 3. بخاطر اینکه ایران در برقراری توازن قوای هسته ای اسرائیل تحول ایجاد کرده اما عرب ها نتوانستند. 4. ایران از محور مقاومت عرب ها از طریق اعزام کارشناس، پول و سلاح حمایت می کنند اما عرب ها با این محور مقاومت دشمنی می کنند.5. رهبران ایران سدی محکم در برابر پروژه های آمریکایی – اسرائیلی هستند اما رهبران عرب در این پروژه ها مشارکت می کنند. 6. بخاطر اینکه رهبران ایران اهمال کار و ثروت اندوز نیستند، اما رهبران عرب اینگونه هستند. 7. آمریکایی ها دست از تلاش برای گفت وگوی مذبوحانه با ایران و رهبری آن برنمی دارند اما رهبران ما به چاپلوسی با آنها می پردازند. 8. بخاطر اینکه در ایران مردم رهبران را انتخاب، حفظ و تغییر می دهند اما رهبران فعلی عرب فقط بر ما ترس تزریق می کنند و 9. ایران را دوست داریم بخاطر اینکه همسایه ما و مسلمان مقاوم در برابر تفرقه افکنی است، این سخن یک صاحب نظر مصری بود که اجمالا بیان داشتم. رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: بیایید با همه وجود قدر این انقلاب را بدانیم که قدرشناسی آن در گرو خدمت به مردم شرافتمند ایران است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code