| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران:فرمانده نیروی انتظامی گفت: در نیروی انتظامی ۲۰۰ سرباز با ۳ تا ۵ فرزند مشغول خدمت هستند. سردار حسین اشتری در هجدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر در نیروی انتظامی ۲۰۰ سرباز وجود دارد که ۳ تا ۵ فرزند دارند، گفت: باید زمینه های فرار از خدمت سربازان وظیفه نیز شناسایی و مرتفع شود. البته ما سربازی با ۳ همسر و ۱۰ فرزند هم داریم که جزو برادران اهل تسنن ما است. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: ناجا به واسطه نوع مأموریت ها بیشترین ارتباط را با مردم دارد و سالانه حدود ۲۸ میلیون خدمات به مردم ارائه می دهیم. وی در تشریح خدمات دیگر ناجا ادامه داد: سالانه حدود ۴ میلیون گذرنامه صادر می شود، همچنین حدود ۳۰ میلیون تماس از طریق سامانه های ارتباطی ۱۱۰، ۱۹۷ و... دریافت شده است. این مقام ارشد انتظامی، با بیان اینکه به دلیل تنوع و گستردگی مأموریت های ناجا آسیب پذیری نیز در این سازمان ممکن است بیشتر باشد، عنوان کرد: با استفاده از آموزش، ارتقاء آگاه سازی و استفاده از تجهیزات به روز می توانیم بر ارتقاء مهارت های علمی و عملی کارکنان تمرکز کنیم. وی اشاره کرد: در کنار ایجاد فضای فرهنگی، معنوی و دینی، ارتقاء تجهیزات و توجه بر آموزش در تربیت کارکنان کارآمد و متعهد، موثر است. سردار اشتری با اشاره به راه اندازی و فعالیت قرارگاه جهادی صیانت از کارکنان عنوان کرد: با فعالیت این قرارگاه و انجام اقدامات پیشدستانه میزان ارتکاب جرایم کارکنان کاهش یافته است. وی در ادامه تأکید کرد: باید از همه ظرفیت ها برای پیشگیری از جرایم بهره ببریم و با اتخاذ رویکردهای راهبردی و کاربردی و همچنین شناسایی بستر ها و زمینه های فرار از خدمت، اقدامات مطلوب تری انجام دهیم. وی با بیان اینکه فرماندهان و مسئولان باید بر عملکرد کارکنان نظارت داشته باشند اما تعامل آنان با زیرمجموعه و کارکنان در کاهش تخلفات موثر است. گفت: نظارت بر رده های زیرمجموعه نیز در کاهش جرایم موثر است، درواقع فرماندهان با تعامل، نظارت و اشراف بر رده های زیرمجموعه می توانند در کاهش جرایم نقش داشته باشند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code