| شنبه، 05 آذر 1401
نگاه ایران:در برنامه نود سه شنبه شب سماجت بیش از حد هوشنگ نصیرزاده و عادل فردوسی پور کار را به تهدید کوبیدن سرشان به میز رساند.در بحث عادل فردوسی پور و هوشنگ نصیرزاده درباره پرونده انتقال پروپئیچ به استقلال هیچ کدام از طرفین حاضر به پذیرفتن حرف طرف مقابل نبود و این سماجت بیش از حد هر دو طرف روی حرف خودشان کار را به جایی رساند که فردوسی پور به نصیرزاده گفت:« من سرم را به میز بکوبم.» که هوشنگ نصیرزاده هم گفت:« من هم اینجا یک میز دارم.» که عادل  هم از او خواست حتما سرش را به میز بکوبد! عادل-فردوسی-پور2-س درهر صورت این بحث در نهایت بی نتیجه ماند،چون فردوسی پور اعتقاد داشت این بازیکن بعد از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات برای یک تیم دیگر بازی کرده و نصیرزاده می گفت زمانی که او برای تیم سابقش بازی کرده در کشورش هنوز 23جولای بوده و در قوانین فقط تاریخ فسخ قرارداد مطرح است نه ساعت آن.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code