| یکشنبه، 10 مهر 1401

نگاه ایران: رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: استتار و کنترل شیرابه های زباله در محل دفن پسماند این شهرستان برای جلوگیری از تهدیدهای زیست محیطی ضروری است.

محمد رضا روشنی افزود: شهرداری آستارا باید در جهت استتار جایگاه دفن زباله و کنترل شیرابه آن اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی وضعیت زیست محیطی آستارا را به سبب حجم زیاد زباله های تولیدی نگران کننده خواند و اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرداری آستارا برای جمع آوری زباله های خشک با بخش خصوصی قرار داد منعقد کرده است، انتظار می رود به منظور جمع آوری زباله های تر نیز با مشارکت بخش خصوصی اقدام شود تا گامی نیز جهت تولید ورمی کمپوست (کودآلی) برداشته شود.

وی با اشاره به اینکه با حجم زیاد زباله های تولیدی در سطح شهرستان و کمبود مکان دفن مواجه هستیم، اضافه کرد: همکاری مردم در راستای عملیاتی کردن کامل طرح تفکیک زباله از مبدا می تواند به مدیریت پسماند شهرستان کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به نبود انگیزه لازم در شهروندان آستارا برای مشارکت در طرح تفکیک زباله از مبدا، گفت: شهرداری و جهاد کشاورزی آستارا با برگزاری دوره های آموزشی می توانند نسبت به بالا بردن سطح آگاهی مردم در راستای مشارکت بیش از پیش همت کنند.

در شهرستان 86 هزار نفری آستارا روزانه به طور میانگین 120 تن زباله تولید و محل دفن و دفع زباله این شهرستان در داداش آباد در نزدیکی ساحل قرار دارد.

این شهرستان به علت واقع شدن در کریدور عبور گردشگران و به عنوان یکی از 20 شهر گردشگرپذیر ایران با معضل افزایش زباله روبروست و میزان تولید زباله در آستارا در ایام پرمسافر به دو برابر سایر روزها نیز می رسد.