| یکشنبه، 14 آذر 1400
به گزارش نگاه ایران: برانکو ایوانکوویچ از زندگی در هتل راضی نیست. نارضایتی برانکو به حضور مشکوک یک شخص ناشناس در لابی هتل برمی گردد. به گفته نزدیکان برانکو، یک نفر در لابی هتل المپیک پرسه می زند که به نظر می رسد مراقب سرمربی پرسپولیس است. شخصی که هر وقت برانکو در لابی هتل یا رستوران هتل کنار مهمان های خود می نشیند، نزدیک ترین مبل یا میز به برانکو را انتخاب می کند و مکالمات سرمربی و همراهانش را زیر نظر می گیرد. این رفتارها باعث دلخوری برانکو شده و سرمربی پرسپولیس که تصور می کند این شخص از طرف باشگاه مامور شده رفتارها، ملاقات و دیدارهای او را زیر نظر بگیرد و گزارش کند، اصرار دارد هر چه زودتر برای خودش و همکارانش یک واحد آپارتمان اجاره شود. به گفته یکی از نزدیکان برانکو، این شخص اخیرا روی یکی از دیدارهای برانکو به قدری زوم کرده که برانکو شاکی شده و به یکی از پرسنل هتل المپیک گفته: «به این آقا بگوئید خودش را اذیت نکند و بیاید کنار ما بنشیند با هم نسکافه بخوریم!»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code