| پنجشنبه، 10 آذر 1401
سوشا مکانی امروز در باشگاه پرسپولیس حاضر شد و از سرمربی مستعفی تیم عذرخواهی کرد. عذرخواهی که شبیه فیلم هندی بود. حمید درخشان پس از بازی با راه آهن و قبل از استعفا از سرمربی گری پرسپولیس گفته بود:«این آدم نشان داد که خیلی در تصمیم گیری هایش ثبات ندارد.این دروازه بان دیگر در تیم من جایی ندارد. من به صراحت اعلام می کنم تا وقتی من در تیم هستم جایی در پرسپولیس ندارد. او باید برود با باشگاه تسویه حساب کند.»   makaniderakhshan (3) makaniderakhshan (1)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code