| پنجشنبه، 10 آذر 1401
نگاه ایران: طی ابلاغی از سوی سید «محمد علی ثابت قدم» شهردار رشت، «محمد رضا شیرزاد» به سمت معاون برنامه ریزی و پژوهشی شهرداری رشت منصوب شد. از سوابق محمدرضا شیرزاد می توان به مدیرعاملی سازمان پارکها و فضای سبز و مدیریت منطقه ۵ شهرداری رشت اشاره کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code