| یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
تیغ دولبه رسانه برای شهردار توسعه گرای رشت:
       کد خبر: 54329
کیوان بهمنش2نگاه ایران/ کیوان بهمنش هفته ماضی یکی از سایت های دائما حامی شهردار رشت، مبادرت به انتشار تصویر بلیط اتوبوس مربوط به آقای محمد علی ثابت قدم شهردار محترم شهر رشت که از تهران به شهر رشت باز می گشتند کرد و طی نوشتاری تحت عنوان «از کارایی کدام سازمان دفاع می کنند؟+سند» استدلال عجیبی را مطرح نمودند که از  ظن خویش پاسخ علمی و دقیق و محکمی داده باشند به چند تن از شورامندان رشتی منتقد ادغام سازمان خدمات موتوری شهرداری رشت در سازمان حمل بار و مسافر شهرداری رشت مبنی بر اینکه «این خوبان چطور از سازمانی دفاع می کنند که مشکل ماشین خود شهردار رشت را نمی تواند حل کند، چه برسد به بقیه خودروها.» نگارنده این نوشتار به هیچ وجه قصد ندارد که به درستی و یا نادرستی این عمل شهردار رشت بپردازد، هرچند با توجه به کارییر شغلی خویش، از هر عملی که در راستای چابک سازی و فربه زدایی یک سازمان باشد به شرط رعایت اصول علمی و فنی آن استقبال خواهد نمود و حتی در ابتدای انتخاب شهردار فعلی در یک نوشتار منتشر شده، چابک سازی سازمانی را به شکل دقیق و علمی به وی پیشنهاد کرده بود! حال در این نوشتار قصد این است با طرح پرسش هایی به این موضوع بپردازیم که چگونه گاهی با دفاع های اشتباه از یک موضوع، چیزی که میخواهیم از آن دفاع کنیم را به بدترین شکل ممکن خراب می کنیم. پرسش اول این است: چگونه بلیط شخصی شهردار محترم رشت، سر از یک سایت خبری محلی در می آورد و با این سند عجیب به استدلالی عجیب روی می آورند تا از یک عملکرد قبلی ایشان دفاع غلط نمایند؟ 45796579 بهتر نیست شخص جناب شهردار شخصا به این موضوع ورود نمایند تا برای حامیان وی از جمله نگارنده این نوشتار، این شائبه رفع گردد که خدای ناکرده شخص محترم ایشان این بلیط را در اختیار آن سایت قرار داده است و نوشتار مربوطه به سفارش شخص ایشان به نگارش درآمده است تا اثبات نمایند، او حق داشته است به دلیل عملکرد ضعیف سازمان خدمات موتوری شهرداری رشت، مخصوصا ناتوانی در حل مشکل خودروی جناب شهردار، آن سازمان را در یک سازمان دیگر ادغام نماید! پیشنهاد مشخص نگارنده این است که اگر این عمل توسط شخص ایشان صورت نگرفته است با آمر این امر به شکل مقتضی برخورد اداری نمایند. پرسش دوم : اینکه با این نوشتار سعی می نماییم دلیل ادغام سازمان خدمات موتوری شهرداری رشت در سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت را ربط دهیم به ناتوانی آن سازمان در حل مشکل خودروی شهردار رشت ، آیا میتواند دلیل لازم و کافی برای عملکرد جناب شهردار در فرایند این تصمیم سازی باشد ؟ پرسش مشخص این است آیا تمامی هزینه های غیر قابل اجتناب ادغام دو سازمان را تنها با این دلیل جناب شهردار تقبل نموده اند که سازمان خدمات موتوری اش عاجز بوده است از حل مشکل خودروی ایشان و وی مجبور شده است با اتوبوس بین شهری از یک ماموریت خسته کننده بازگردد؟ آیا نمی شد با یک نوشتار علمی، برای این تصمیم جناب شهردار دلایل علمی و فنی ارایه داد تا هم دوستداران جناب شهردار از بار علمی او و تیم رسانه ای و مشورتی اش خشنود شوند و هم منتقدین اغنا گردند؟ آیا جناب شهردار نمی توانستند از تیم مشورتی و رسانه ای خویش بخواهند که به منتقدین این ادغام بصورت علمی و فنی اعلام نمایند؛ تجربه نظام اداری سازمان فربه شهرداری رشت، حاکی از این است که علیرغم تاکید متخصصین سازمانی، مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی، انعطاف پذیری و عدم تمرکز در نظام اداری، ساختار و حجم دستگاههای اجرایی زیر مجموعه شهرداری رشت نه تنها سازمان شهرداری رشت در این زمینه بهبودی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این چند ساله، رشد فزاینده و نگران کننده یافته بود. آیا نمیشد به جای به تصویر کشیدن بلیط اتوبوس جناب شهردار، برای منتقدین عنوان نمود؛ از جمله دلایل گسترش و توسعه کمی ساختار اجرایی سازمان شهرداری رشت، نگاه بخشی، غیرسیستمی و غیر تخصصی بوده است که بدون توجه به آثار زیانبار این سیاستها که در طول چند دهه اخیر در این سازمان دنبال شده، موجب رشد بیکاری، کاهش رشد سرمایه گذاری، کاهش رشد پویاسازی اقتصاد شهری شده و عملا بخش وسیعی از سرمایه هایی که باید صرف توسعه شهر  شود، برای هزینه های جاری سازمان شهرداری هزینه شده و می شود! آیا نمی شد به جای یک استدلال غیرفنی و غیر تخصصی همچون به تصویر کشیدن بلیط اتوبوس شهردار رشت، برای منتقدین استدلال فنی می آوردیم که ؛ به منظور فائق آمدن بر مشکلات موجود سازمان فربه شهرداری رشت، راهبری سازمان شهرداری رشت، در راستای سیاست های فوق الذکر و همچنین تاکیدات متخصصین و مشاورین سازمانی، مبنی بر ضرورت کوچک سازی سازمان شهرداری رشت در راستای چابک سازی سازمانی ، علاوه بر همراهی و کمک به دستگاههای اجرایی زیر مجموعه، در برون رفت از وضعیت موجود، با تفویض اختیارات خود آن بخش از الزامات غیرضروری که به نحو منتزع و غیر نظام مند در طراحی و ایجاد ساختار سازمانی شهرداری رشت ، مانعی برای اجرای سیاست های استراتژیک شهردار است را حذف، ادغام و یا ایجاد می نماییم !؟ آیا نمیشد برای منتقدین خویش دلیل منطقی و فنی می آوردیم که دلیل اصلی این ادغام ، سیاست اتخاذ شده در تیم راهبری و مشورتی شهرداری رشت در مهندسی مجدد ساختار سازمانی شهرداری رشت بوده  است که صرفه جویی در هزینه، سرعت در کار و کاهش بروکراسی را مد نظر داشته باشد !؟ در پایان روی سخن نگارنده این نوشتار با شخص دکتر ثابت قدم شهردار دوست داشتنی شهر ماست؛ جناب دکتر آیا مشاورین جنابعالی برایتان بازگو نموده اند که در دانش ارتباطات ارسال هر پیام با واکنشی از سوی مخاطب همراه است و مجموع فرایند این کنش و واکنش است که باعث شکل گیری مفهومی در ذهن مخاطب می شود و از همین روست که بد دفاع کردن از یک موضوع، باعث تخطئه آن در ذهن مخاطب می شود. برای اینکه شخص جنابعالی درک نمایید که انتشار بلیط اتوبوس شما چه اثر تخطئه کننده ای بر ذهن دوستدارانتان که به عملیات نجات این شهر توسط جنابعالی دل بسته اند ، گذاشته است ، یکبار بدون تعصب نوشتار « از کارایی کدام سازمان دفاع می کنند؟ +سند » سایت مورد نظر را شخصا مطالعه فرمایید و در صورت اینکه نظر جنابعالی به نظر نگارنده این نوشتار نزدیک بود، استدعا می نماییم با آمر این موضوع به شکل مقتضی برخورد نمایید.   نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code