| شنبه، 01 آبان 1400
نگاه ایران:نماینده مردم رشت درباره تلاش تندرو ها برای ایجاد اختلاف بین حامیان دولت، گفت: این شیوه ها کهنه و نخ نما شده است هرچند امکان دارد بحث هایی در ابتدا مطرح باشد ولی انسجام خوبی بین نیروهای روشنفکر و معتدل اصلاح طلب تجمیع می شود و همچنان از آقای روحانی حمایت خواهند کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت درباره ارزیابی خود از انتخابات ۹۶ و تاثیر تلاش بی نتیجه تندرو ها برای ایجاد اختلاف بین حامیان دولت و تخریب های صورت گرفته از سوی مخالفان دولت گفت: مردم آگاه هستند و اطلاع دارند و می دانند این تخریب ها هیچ کدام برای رضای خدا و رضای مردم نیست و فقط صرفا در جهت مسایل سیاسی انجام می شود. وی با تاکید بر اینکه آقای روحانی مجددا رای خواهد آورد، ادامه داد: آقای روحانی چهار سال دوم به خدمات خود ادامه خواهد داد و تندرو ها و افرادی که برنامه هایی را تدارک می بیند شک ندارم نتیجه خوبی نخواهند گرفت؛ ضمنا کسانی که از عدالت حرف می زنند نتیجه کار هایشان در آن ۸ سال را دیدیم و چیزی برای ارایه ندارند. جعفرزاده ایمن آبادی در پاسخ به این سوال که تلاش تندرو ها برای ایجاد اختلاف بین حامیان دولت چقدر موفق خواهد بود، گفت: این شیوه ها کهنه و نخ نما شده است هرچند امکان دارد بحث هایی در ابتدا مطرح باشد ولی انسجام خوبی بین نیروهای روشنفکر و معتدل اصلاح طلب تجمیع می شود و همچنان از آقای روحانی حمایت خواهند کرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه فکر نمی کنم مخالفانی که کمر به قتل دولت بسته اند، بتوانند در انتخابات ۹۶ موفق باشند، افزود: با توجه به در پیش بودن انتخابات سال ۹۶ دولت باید یکی دو حرکت جدی انجام دهد و فعالیت های ملموستری انجام دهد؛ در ضمن برخی از عناصر کابینه جواب نمی دهند و بعضی دیگر نیز باید جدی تر چندین کار اجتماعی دیگر انجام دهند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code