| یکشنبه، 03 مهر 1401
نگاه ایران:۱۵آبان سال گذشته مردی افغان به پلیس آگاهی شهریار رفت و مأموران را در جریان یک کودک ربایی قرار داد. وی گفت: من به همراه خانواده ام در افغانستان زندگی می کنم. چند روز پیش ۲دختر٧ و ١٠ ساله ام برای بازی به خیابان رفتند اما دیگر برنگشتند. ما که خیلی نگران شدیم همه جا را دنبالشان گشتیم اما اثری از دخترانم نبود. حتی فردای آن روز همه اهالی محل بسیج شدند اما هیچ اثری از آن ها نبود. تا اینکه یکی از هموطنانم سرنخی در اختیارم قرار داد. او گفت که چندروز پیش یکی از هموطنانم به نام محمد را دیده که به همراه ۲دخترم قصد رفتن به ایران را داشته است. این را که شنیدم بار سفر را بستم و راهی ایران شدم. می دانستم محمد به همراه خانواده اش در شهریار زندگی می کند اما هیچ نشانی و آدرسی از محل زندگی او ندارم. برای همین تصمیم گرفتم شکایت کنم تا شاید پلیس ایران ردی از او پیدا کند و دخترانم را به من برگرداند. شنیده ام که محمد دخترانم را به ایران آورده تا آن ها را مجبور به گدایی کند. ادعای عجیب ماموران پلیس شهریار پس از این شکایت تحقیقات خود را آغاز کردند و درحالی که شاکی هیچ آدرسی از محل زندگی متهم نداشت، در بررسی های تخصصی موفق شدند محل زندگی او را شناسایی کنند. مرد افغان چند روز پیش، پس از گذشت ۷ ماه در شهریار دستگیر شد. اما از آنجا که طبق قانون، رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه در تهران صورت می گیرد پرونده به دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. متهم روز چهارشنبه وقتی به شعبه چهارم دادسرا منتقل شد و پیش روی قاضی آرش سیفی قرار گرفت خودرا بی گناه دانست و گفت: ۲دخترخردسال پیش من هستند اما من با پدرشان توافق کردم که آن ها را به تهران بیاورم و او هم قبول کرد و هیچ مشکلی با این قضیه نداشت. نمی دانم چرا شکایت کرده و تهمت کودک ربایی به من زده است. این مرد با مطرح کردن ادعایی عجیب ادامه داد: طبق رسوم ما، گاهی ۲پدر دخترانشان را با هم معاوضه می کنند. درواقع به یکدیگر می فروشند. آن هم نه برای گدایی و سوءاستفاده، برای اینکه آن ها وقتی به جوانی رسیدند به عقد پسرانمان دربیایند. من و شاکی هم چند ماه قبل در افغانستان با هم قرارداد معاوضه بستیم حتی شاهد هم دارم. من ۲دخترکوچکم را تحویل او دادم و وی هم ۲دختر کوچکش را به من داد. من از آن ها حتی بهتر از فرزندان خودم مراقبت می کنم. می توانید این را از ۲دخترش که با من زندگی می کنند بپرسید. پس از ادعای عجیب این مرد افغان، قاضی برای وی قرار بازداشت صادر کرد. از طرفی دستور داد تا شاکی برای توضیحات بیشتر در دادسرا حاضر شود تا پس از تکمیل تحقیقات در اداره پلیس ۲دخترش را تحویل بگیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code