| یکشنبه، 03 مهر 1401
نگاه ایران:مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت :در ی سال 94 تعداد 726 حادثه ناشی از کار به تأمین اجتماعی استان گزارش شد که از رشد 17 درصدی نسبت به سال 93 برخوردار بوده است. جمیل حق پرست گفت:ارسال 94 میزان حوادث ناشی از کار برای مشمولان این سازمان که منجر به تشکیل پرونده و ارائه تعهدات شده  از 17 درصد رشد برخوردار بوده است . به گزارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان وی ادامه داد: شهر صنعتی رشت و شهرهای لوشان و منجیل بالاترین آمار حوادث مربوط به کار و شهرهای فومن ، صومعه سرا و کوچصفهان کمترین میزان این حوادث را داشته اند . حق پرست اضافه کرد:80 درصد حوادث ناشی از کار براثر بی احتیاطی بوده و بیشترین عضو آسیب دیده در اتفاقات مذکور در ناحیه دست بوده است. مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان تأکید کرد:ضرب دیدگی، سقوط و لغزش بیشترین علل حوادث محیط کار گزارش شده و 90 درصد حادثه دیدگان را مردان تشکیل می دهند . وی متذکر شد: بر اساس گزارش های کارشناسی و پرونده های مرتبط در تامین اجتماعی استان گیلان طی سال 94 ، سه مورد فوتی منجر به برقراری مستمری بازماندگان ، 12 فقره ازکارافتادگی کلی ، 15 مورد ازکارافتادگی جزئی و 42 فقره پرداخت غرامت نقص عضو از تعهدات ارائه شده به حادثه دیدگان بوده است . حق پرست خاطرنشان کرد:بیشترین گروه سنی حادثه دیده در این آمار مربوط به رده سنی 30 تا 35 سال است و فعالیت های مرتبط با ماشین آلات و صنایع فلزی و کارهای ساختمانی بالاترین میزان حوادث را به خود اختصاص داده اند .

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code