| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران:مرد عکاس که پس از قتل همسرش دچار عذاب وجدان شده، به خاطر ابتلا به جنون و با تأیید تیم پزشکی محاکمه نشد. اول مهر سال 93 مأمور کلانتری 108 نواب در جریان جنایت خانوادگی قرار گرفتند که در جریان آن مرد 45 ساله ای به نام شهریار، همسرش فریبا را با ضربات چاقو از پا درآورده بود. تیم جنایی با حضور در محل جنایت، همسر قربانی که بسیار خونسرد بود را تحت بازجویی قرار دادند. شهریار در نخستین تحقیقات گفت: من و همسرم عکاس هستیم و هر دو چندی قبل نمایشگاه جداگانه ای گذاشته بودیم و هیچ اختلافی هم نداشتیم، اما از چندی قبل به رفتارهای همسرم مشکوک شدم، چراکه او به بهانه های مختلف نمایشگاه را ترک می کرد و بیرون می رفت، در حالی که از این رفتارش به شدت ناراحت و عصبانی بودم، تصمیم به قتلش گرفتم؛ بنابراین به دنبال فرصت مناسبی بودم. امروز هم در حالی که پسر 17 ساله مان در مدرسه بود، به بهانه خوردن ناهار از او خواستم نمایشگاه را تعطیل کند تا برای ناهار به خانه برویم. وقتی هم به خانه رسیدیم، در یک لحظه از شدت خشم و ناراحتی با چاقو به جانش افتادم! حالا نیز از قتل همسرم بسیار ناراحت و پشیمان هستم اما کینه ای که به دل گرفته بودم را هرگز فراموش نمی کنم. پس از این اعتراف های تکان دهنده، عامل قتل بازداشت و روانه زندان شد. با این حال او در جریان رسیدگی به پرونده رضایت اولیای دم را جلب کرد و از قصاص نجات یافت. بدین ترتیب مرد شکاک از مرگ نجات یافت و قرار شد تنها از جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شود؛ اما مرد همسرکش که دو سال را در زندان سپری کرده است، حالا به خاطر عذاب وجدان به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شده و برای درمان به بیمارستان روانی منتقل شده است. قرار بود وی هفته گذشته در شعبه دوم دادگاه کیفری به خاطر جنبه عمومی جرم محاکمه شود که تیم پزشکی اعلام کردند: با توجه به اینکه حال بیمار از لحاظ روحی، روانی بسیار وخیم است، امکان انتقال وی به دادگاه وجود ندارد. بدین ترتیب قضات عالی رتبه رسیدگی به این پرونده جنایی را به وقت دیگری موکول کردند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code