| پنجشنبه، 09 تیر 1401
[caption id="attachment_4517" align="alignnone" width="164"]علی مصلحی علی مصلحی[/caption] بانک ملی در ابتدای سال جاری با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد؛ به پیامک های اعلام وضعیت حساب که به مشتریان ارسال می شود، هزینه تعلق گرفته و این هزینه از حساب مشتریان به صورت یک جا و از اول اردیبهشت ماه برداشت می شود. پس از آن و در اوایل خردادماه، از حساب مشتریان این بانک که این خدمات را داوطلبانه حذف نکرده بودند، در مرحله اول ۵۰هزار ریال برداشت کرد. برداشتی که بلافاصله واکنش های اعتراض وسیعی در شبکه های اجتماعی را ــ حتی در میان افرادی که مشتری این بانک نبوده اند ــ  به دنبال داشت. بانک ملی در پاسخ به این اعتراضات، ضمن آن که زمان مجددی برای حذف این سرویس و برگرداندن مبالغ برداشت شده در نظر گرفت، اعلام کرد که این بانک در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۴ میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت نموده و این مبلغ برای سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد گردیده است. اگرچه سیاست گذاری ارائه خدمات و جذب مشتری، از بانکی به بانک دیگر متفاوت است و هر بانک بنابه سیاست گذاری خاص خودش و با نظر ریس و پس از مشورت با مشاوران و اعضا هیئت ریسه خط مشی جذب مشتری و ارائه خدمات را تنظیم، تصویب و اجرا می کند، با این حال اما تفاوت فاحشی آن چنان که سپرده گذاری را ترغیب به برداشت سپرده از یک بانک و انتقال به بانک دیگر، به خاطر ارائه خدمات متفاوت بکند، نیست و غالبا سپرده گذاران به شکل سنتی مشتری یک بانک هستند و قدمت مشتری بودن و نزدیکی محل کسب به بانک و مسایلی از این دست تعیین کننده مراجعه به یک بانک و مراجعه نکردن به بانک دیگر است. به عبارت به تر سپرده گذاران ایرانی غالبا همه بانک ها را به یک چشم نگریسته و معتقدند اگر بانکی خدماتی خاص می دهد که بانکی دیگر نمی دهد، حتما بانک دیگر خدمت دیگری دارد که بانک اول ندارد و  با توجه با اماره «این به آن در» همه بانک ها با هم یک سان هستند. با این تشابه تقریبا نزدیک به صحت، بلافاصله این پرسش برای مشتریان بانک ها پیش می آید که اگر سرویس ارسال پیامک برای بانک ملی هزینه دارد، آیا برای بانک های دیگر هزینه بردار نیست، که هیچ بانک دیگری غیر از بانک ملی این هزینه ها را از حساب مشتریان خود برنمی دارد و این گونه خدمات را رایگان در اختیار سپرده گذاران خود قرار می دهد؟ از طرفی به رغم این که تفاوت فاحشی بین سیاست گذاری های معمول جذب مشتری در بین بانک های ایران تاکنون وجود نداشته، اما این بدان معنی نیست که سپرده ها و سرمایه های بانک ها با هم مساوی است و وزن مالی و سرمایه ای همه بانک ها در ایران با یک تلورانس خفیف در یک سطح است. نه خیر! ابدا این گونه نیست و در این حوزه تفاوت خیلی فاحش و گاهی به قولی «از زمین تا آسمان است.» فاکتورهایی مثل قدمت تاسیس بانک، تعداد شعب، داشتن قرارداد با سازمان های خاص، مثل سازمان های نظامی برای بانک سپه، سازمان های پزشکی برای بانک رفاه، و ... در میزان این تفاوت تاثیر سنگین و فاحشی دارند. ناگفته هم پیداست که در این میان بانک ملی ایران واجد همه این فاکتورها هست. اولا پس از بانک سپه، اولین بانک ایرانی است و قدمت بالایی دارد. دوم تا چند سال پیش، بیش از ۹۵ درصد ار سازمان ها و ادارات و ارگان های کشور طرف قرارداد با بانک ملی بودند و همه کارمندان این نهادها غیرمستقیم مشتری و سپرده گذار بی منت این بانک بودند. (چند سالی بیش تر نیست که چند سازمان از بانک ملی جدا و به بانک های دیگری واگذار شده) از طرفی همین فاکتورها باعث شده است تا این بانک بیش ترین شعبه را در تمام نقاط جغرافیای داشته و از چندسال پیش هم به مرور شعب این بانک درون اداره ها و سازمان های طرف قرارداد افتتاح شد و گسترش یافت. ضمن آن که بعض از خدمات ملی مثل فروش سفته و پرداخت قبض جریمه رانندگی و امثال هم فقط در انحصار این بانک است. با این حساب وضع سرمایه ای و مالی این بانک در مقایسه با اغلب بانک های خصوصی که دو دهه بیش تر از زمان تاسیس آن ها نمی گذرد، و با همه تلاش نتوانسته اند در اغلب شهرهای ایران بیش تر از یک شعبه دایر کنند، آن قدر هست که بتوان گفت از زمین تا آسمان است. با این همه اما همه بانک های خصوصی، به علاوه تمام بانک های دولتی به مشتریان خود خدمات پیامکی رایگان ارائه می کنند و ظاهرا این خدمات فقط برای بانک ملی هزینه بر بوده که این بانک ارائه آن را منوط به برداشت از حساب مشتریان خود کرده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code