| شنبه، 02 مهر 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد: پروژه بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت عصر امروز در میان استقبال شهروندان و با حضور مدیران ارشد کشوری و استانی در میدان شهرداری رشت برگزار شد. بعد از مراسم افتتاحیه، نشستی با عنوان بازآفرینی و فرهیختگان رشت با حضور وزیر راه و شهرسازی، محمدعلی نجفی استاندار و محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت و رضا رسولی و موسوی روزان از اعضای شورای شهر جمعی از فعالان شهری و مدیران شهری در ساختمان تاریخی شهرداری جلسه ای برگزار شد.(گزارش جلسه) فعالان موسسات مردم نهاد در جوزه های گردشگری، آسیب های اجتماعی و محیط زیست، هنرمندان و و جمعی از سرمایه گذاران نیز در این برنامه حضور داشتند. داریوش ارجمند، ناصر مسعودی و عوامل ساخت فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» از جمله صفی یزدانیان، کریستوف رضایی از هنرمندان حاضر در جمع بودند. بازآفرینی رشت وزیر راه (1) بازآفرینی رشت وزیر راه (2) بازآفرینی رشت وزیر راه (3) بازآفرینی رشت وزیر راه (4) بازآفرینی رشت وزیر راه (5) بازآفرینی رشت وزیر راه (6) بازآفرینی رشت وزیر راه (7) بازآفرینی رشت وزیر راه (8) بازآفرینی رشت وزیر راه (9) بازآفرینی رشت وزیر راه (11) بازآفرینی رشت وزیر راه (12) بازآفرینی رشت وزیر راه (13) بازآفرینی رشت وزیر راه (14) بازآفرینی رشت وزیر راه (17) بازآفرینی رشت وزیر راه (18) بازآفرینی رشت وزیر راه (19) بازآفرینی رشت وزیر راه (20) بازآفرینی رشت وزیر راه (21) بازآفرینی رشت وزیر راه (22) بازآفرینی رشت وزیر راه (23) بازآفرینی رشت وزیر راه (24) بازآفرینی رشت وزیر راه (25) بازآفرینی رشت وزیر راه (26) بازآفرینی رشت وزیر راه (27) فرشاد نوروزپور بازآفرینی رشت وزیر راه (28) بازآفرینی رشت وزیر راه (29) بازآفرینی رشت وزیر راه (30) بازآفرینی رشت وزیر راه (31) بازآفرینی رشت وزیر راه (32) بازآفرینی رشت وزیر راه (33) بازآفرینی رشت وزیر راه (34) بازآفرینی رشت وزیر راه (35) بازآفرینی رشت وزیر راه (36) بازآفرینی رشت وزیر راه (37) بازآفرینی رشت وزیر راه (38) بازآفرینی رشت وزیر راه (39) بازآفرینی رشت وزیر راه (40) بازآفرینی رشت وزیر راه (41) بازآفرینی رشت وزیر راه (42) بازآفرینی رشت وزیر راه (43) بازآفرینی رشت وزیر راه (44) بازآفرینی رشت وزیر راه (45) بازآفرینی رشت وزیر راه (46) بازآفرینی رشت وزیر راه (47) بازآفرینی رشت وزیر راه (48) بازآفرینی رشت وزیر راه (49) بازآفرینی رشت وزیر راه (50) بازآفرینی رشت وزیر راه (51) بازآفرینی رشت وزیر راه (52) بازآفرینی رشت وزیر راه (53)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code