| یکشنبه، 03 مهر 1401
نگاه ایران/گروه اجتماعی: پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت حدود 6 ماه بعد از آغاز عصر امروز با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، جمعی از مدیران استان، محمد علی ثابت قدم شهردار، اعضای شورای شهر و در میان استقبال گسترده مردم رشت عصر امروز افتتاح شد. در ادامه بخش اول عکس های پویا درگاهی و پویا بازارگرد از مراسم افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت را مشاهده می کنید. بازآفرینی بافت تاریخی رشت (3) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (4) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (5) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (6) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (7) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (8) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (9) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (10) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (1) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (11) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (12) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (4) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (6) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (7) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (12) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (11) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (10) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (9) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (13) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (17) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (14) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (15) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (16) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (18) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (20) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (21) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (14) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (15)   بازآفرینی بافت تاریخی رشت (16) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (17) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (18) افتتاح پروژه ملی بازآفرینی بافت فرهنگی تاریخی رشت (23) بازآفرینی بافت تاریخی رشت (19)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code