| دوشنبه، 11 مرداد 1400
نگاه ایران: وقتی ماموران انتظامی مرا به اتهام تبانی و همکاری در ماجرای چاقوکشی یک فرد شرور دستگیر کردند، خیلی ترسیده بودم اما وقتی شب گذشته در بازداشتگاه با خودم خلوت کردم تازه فهمیدم که ریشه همه این ماجرا ها به من بازمی گردد، چراکه با رفتار ها و حرکات نسنجیده خودم باعث شدم که... دختر جوان که به عنوان یکی از متهمان پرونده چاقوکشی دستگیر شده بود، درحالی که عنوان می کرد فرد شرور را خواستگارم اجیر کرده است و من فقط در طراحی نقشه زهر چشم گرفتن از صاحبکارم نقش داشتم، به کار شناس اجتماعی کلانتری سجاد مشهد گفت: دو سال قبل وقتی نتوانستم در دانشگاه دولتی پذیرفته شوم تصمیم گرفتم در یکی از دانشگاه های غیردولتی ادامه تحصیل بدهم و در نهایت در رشته مهندسی رایانه در یکی از دانشگاه های معتبر قبول شدم اما شهریه های زیاد و تامین مخارج تحصیل موجب شد تا به دنبال شغلی نیمه وقت باشم، چراکه پرداخت این هزینه ها از عهده پدرم خارج بود. او افزود: در جست وجوی کاری مناسب بودم که جملۀ «به یک فروشنده نیازمندیم» روی شیشه یک فروشگاه توجهم را به خود جلب کرد. داخل فروشگاه رفتم و شرایطم را برای صاحب مغازه توضیح دادم. «اصغر آقا» هم پس از چند سوال و تعیین حقوق نیمه وقت، موافقت کرد تا به عنوان فروشنده در مغازه اش کار کنم. موضوع را به پدرم گفتم و او هم بعد از آن که در مورد «اصغرآقا» تحقیق مختصری کرد، پذیرفت که در مغازه او کار کنم. یک سال به همین ترتیب سپری شد تا این که چند ماه قبل یکی از همکلاسی هایم به من ابراز علاقه کرد و به این ترتیب رابطه من و «عباس» آغاز شد. از آن روز به بعد رفتار و حرکات من هم تغییر کرد. سعی می کردم با پوشش و نوع آرایش هایم زیبا تر جلوه کنم به طوری که دیگر خیلی از حد عرف فاصله گرفته بودم. این دختر جوان ادامه داد: در حالی که قرار بود «عباس» از من خواستگاری کند، احساس کردم «اصغرآقا» هم بیشتر از گذشته به من نزدیک شده است تا این که روزی وقتی در فروشگاه تنها بودیم به من پیشنهاد ازدواج داد. با تعجب به او گفتم شما زن و بچه دارید و من هیچ گاه زندگی دیگران را خراب نمی کنم اما او با بیان اینکه قصد دارد از همسرش جدا شود، از من خواست فعلا با هم ارتباط داشته باشیم. وقتی متوجه شدم اصغر آقا بر خواسته اش اصرار می کند خیلی نگران شدم و خواستم با او تسویه حساب کنم، چراکه می ترسیدم دیگر در آن فروشگاه کار کنم، اما او گفت اگر قصد رفتن داشته باشی، سفته هایی را که نزد من داری به اجرا می گذارم. او اضافه کرد: من هم به جای این که این موضوع را به پدرم اطلاع بدهم ماجرا را برای «عباس» تعریف کردم و به او گفتم که صاحب مغازه برایم ایجاد مزاحمت می کند تا او زهر چشمی از اصغرآقا بگیرد. عباس هم مقداری پول به فردی شرور داده بود تا صاحب مغازه را تهدید کند اما آن فرد به اشتباه چاقو را به صورت یکی از دوستان صاحب مغازه کشیده و آسیب شدیدی به او رسانده بود، چراکه آن روز دوست اصغرآقا به جای او در مغازه ایستاده بود. وقتی پلیس آن فرد شرور را دستگیر کرد همه چیز لو رفت و من هم دستگیر شدم. حالا هم با ندانم کاری آینده ام را سیاه کرده ام.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code