| دوشنبه، 04 مهر 1401

نگاه ایران: با اعلام فرمانداری لنگرود اسامی قطعی 17 نفر از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنگرود به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است:

محمد اسماعیل - احمدی سلوش 1214

حسن - اخگری 1216

احمد - اسماعیلی 1218

مهرداد - امین لیلی 1219

مهرداد - بائوج لاهوتی 1241

محمد - پوررضا 1242

سیدگل آقا - پورعباس کیائی 1245

محمود - دهگان 1248

حمید - رمضان پوردریاسری 1251

معصومه - شعبانی گورندانی 1257

عبدالرضا - شفائی 1258

یوسف - فلاحیان 1261

پرویز - محمدنژادقاضی محله 1264

مجید - مطلبی 1265

میثم - موسی پور 1267

علی - نقی نژاددیوشلی 1269

نرجس - نوبهاری لنگرودی 1271

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code