| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:  فرماندار انزلی گفت: احیای تالاب انزلی باید به صورت مشارکت همزمان چند شرکت تخصصی و عملکرد جهادی باشد و گرنه فاتحه تالاب را باید خواند. عبدالصمد صفرنژاد با اشاره به نی زدایی در ۲۵ هکتار از تالاب انزلی، به پروژه آزادسازی سواحل و رفع تصرف از حریم۶۰ متری اشاره کرد و افزود: ما به مردم قول داده ایم که حریم ۶۰متری آزاد شده و تردد برای عموم مردم به راحتی انجام شود. وی با قدردانی از حمایت دادستانی، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات در آزادسازی سواحل، افزود: جمع آوری سازه های سبک واقع در حریم دریا انجام شد و در مورد سازه های سنگین نیز اقدام خواهیم کرد. وی متذکر شد: تصرف اراضی تالاب تهدیدی جدی بوده و براین اساس با تشکیل کمیته ای در راستای برخورد با متصرفان، با عزم راسخ برخورد جدی خواهد شد. صفرنژاد با اشاره به پروژه احیای تالاب انزلی و اهمیت ملی و بین المللی آن، تصریح کرد: تالاب انزلی در کنار دریای خزر بعنوان یکی از هویت های این شهرستان محسوب می  شود در حالی که حجم عظیمی از فاضلاب از جمله پساب های پنج بیمارستان بزرگ به تالاب و رودخانه  ها ریخته می  شود. فرماندار انزلی با اشاره به احداث تله های رسوب گیر تاکید کرد: با ایجاد تالاب مصنوعی در راستای پایش رسوبات و همچنین برداشت این رسوبات در وسعت ۱۵هکتار، از چند ماه گذشته در منطقه سلکه صومعه سرا آغاز شده است. صفرنژاد ادامه داد: درخصوص احیای تالاب باید چند شرکت بصورت همزمان وارد عمل شده و جهادی عمل کنند و گرنه فاتحه تالاب را باید خواند. فرماندار انزلی در خصوص طرح سالم سازی دریا افزود: خوشبختانه با تمهیداتی که از سوی ستاد سالم سازی دریا در سال جاری داشتیم آمار غرقیان ما از ۲۷ نفر در سال ۹۳ به ۷ نفر رسیده که جا دارد از ناجیان غریق و عوامل طرح سالم سازی دریا نهایت تشکر را داشته باشم، اگر چه حقوق ناجیان غریق به صورت تمام کمال پرداخت نشده است سعی ما در این است تا این نقیصه مرتفع شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code