| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران/گروه فرهنگی: شهرداری منطقه یک رشت در نظر دارد اولین مسابقه عکس با عنوان «شهر بهتر» را برگزار کند. شهروندان می توانند عکس هایی با موضوعات دهه فجر، آذین بندی و روزهای برفی را در این مسابقه شرکت دهند. بر اساس اعلام متولیان سرای محله معلم، برگزار کننده این مسابقه شرکت کنندگان می توانند عکس های خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و مکان عکس و شماره تماس به نشانی ایمیل shahrebehtar@gmail.com ارسال کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code