| چهارشنبه، 08 تیر 1401
[caption id="attachment_2371" align="alignnone" width="149"]شهرام شهیدی شهرام شهیدی[/caption] جان کری برای نخستین بار بعد از بحران اوکراین به روسیه سفر و با پوتین، رییس جمهور روسیه دیدار کرد. گزارش موسیو شیطان از نشست محرمانه این دو دیپلمات را در زیر می خوانید: جان کری: هپی نیو یر. پوتین: از رو دست کسی تقلید نکن. مذاکره بلد نیستی چرا راه می افتی میای اینجا؟ جان کری: آقا اصلا حرف من اینه که بالاغیرتا پوتین ات را از روی این اوکراین بردار. پوتین: بنده در اوکراین خوشم. پوتین ِ پوتین چه واژه قشنگی است. نه ؟ جان کری: نخیرشم. خیلی هم زمخت است. پوتین های امریکایی بهتره. پوتین: نخیر. همچین آنها هم کیفیتی نداره. رو تپه های افغانستان، عراق، ویتنام و... پیداشون کردیم. هزار باریکلا تپه هم باقی نگذاشتین ها. جان کری: آنها در جهت بهبود شرایط امنیتی نوین دهکده جهانی عصر نو در فضای... پوتین: بسه بسه. قلمبه سلمبه حرف نزن. من خودم این کاره ام. اتفاقا ما هم برای تامین امنیت همین دهکده نوین جهانی در عصر نو فضای شبه جزیره کریمه را نوش جان کردیم. جان کری: جان من؟ پوتین: جان ِ جان. این جان بمیره جان کری: خیلی شوخی یخی بود. پوتین: خب روسیه همیشه سرد بوده. جنگ سرد هم اتفاقا از همین جا که الان نشستی شروع شد. راستی شما تا کی میخواین تو یمن ترکتازی کنین ؟ جان کری: کجا ؟ یمن ؟ شیب ؟ جنگل ؟ پوتین: کری... کر هستی ؟ نمی شنوی عمو چی میگه؟ اون پسر هم هنرپیشه شد. تو هم مثل اون هنرپیشه شدی. نقش بازی می کنی شیطون ؟ بله یمن. جان کری: پوتین جای پوتین شما گذاشتیم ؟ پوتین: نخیر. سایز کفش شما چهل و هشته. ما سایزمان چهل. پای شما خیلی بزرگ تر دیده میشه تو مسائل دنیا. این طور نیست؟ جان کری: بابا به سایز ما چی کار داری؟ خوبه یکی سایز شما را بپرسد؟ هرچند نصف سایز شما زیر زمینه. پوتین: کری جان این حرفا رو ولش. بیا آشتی کنیم. اون نقشه را وردار بیا ضربدر بزنیم کی کجا بره از این به بعد به پرو پای هم نپیچیم. جان کری: موافقم. این شد حرف حساب.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code