| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
       کد خبر: 22381
نگاه ایران:معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با ارائه توضیحاتی درباره تعریف سکونت های غیررسمی، گفت در حال حاضر اعلام شده است که بالغ بر 18 میلیون نفر بدمسکن و اسکان در سکونتگاه های غیررسمی در کشور داریم. پیروز حناچی درباره سکونتگاه های غیررسمی در کشور گفت: سکونتگاه های غیررسمی، معمولاً به واحدهای مسکونی یا مجموعه هایی اطلاق می شود که بدون روند درخواست صدور پروانه و در مراحل قانونی ساخته شده باشند و نظارتی بر احداث این نوع واحدهای مسکونی انجام نگرفته است و تمام آنها بدون مجوز ساخته شده اند. وی افزود: طبیعتا در ساخت این سکونتگاه ها هیچ گونه مقرراتی از جمله مقررات ملی ساختمان نیز رعایت نشده است و در مقابل حوادثی چون زلزله بسیار آسیب پذیر هستند؛ هیچ کس هم مسئولیت ساخت این نوع واحد مسکونی را نمی پذیرد. حناچی در رابطه با دلایل شکل گیری این سکونتگاه ها گفت: شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در کشور دلایل مختلفی دارد. اما اصلی ترین دلیل آن فقر اقتصادی است. در این ساختمان ها عمدتاً افراد آسیب پذیرتر به لحاظ اقتصادی سکونت می کنند و یکی از آسیب های افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها دامن زدن به رشد سکونتگاه های غیررسمی است. او در رابطه با آمارهای اعلام شده از سکونتگاه های غیررسمی اظهار کرد: موضوع سکونتگاه های غیررسمی با بدمسکنی متفاوت است و نباید آمار سکونتگاه های غیررسمی را با بدمسکنی جمع زد. بسیاری از افراد در داخل محدوده شهرها در ساختمان هایی زندگی می کنند که ممکن است فاقد ساخت و ساز اصولی باشد یا خانه هایشان زمانی ساخته شده که اساساً مقررات ملی ساختمان در آن شهرها اجرایی نشده بود. به این افراد بدمسکن می گویند و نمی توان این موارد را به عنوان اسکان غیررسمی تلقی کرد؛ به همین جهت در حال حاضر اعلام شده است که بالغ بر 18 میلیون نفر بدمسکن و اسکان در سکونتگاه های غیررسمی در کشور داریم. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به اینکه وظیفه سیاستگذار برای جلوگیری از رشد این سکونتگاه ها چیست؟ گفت: برای جلوگیری از گسترش سکونتگاه های غیررسمی و رشد حاشیه نشینی سیاستگذار باید نواحی مربوطه را محدود کند. زمینه های کنترل فقر با توانمندسازی افرادی که در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند در حوزه های اجتماعی و اقتصادی فراهم شود و همچنین برنامه های هماهنگ و یکپارچه در حوزه تامین مسکن کم درآمدها به اجرا درآید. وی ادامه داد: به عبارت دیگر، توانمندسازی، جلوگیری از توسعه فقر، در یک کلام کنترل تورم، رشد اقتصادی، توجه به مناطق کمتر توسعه یافته مثل مناطق روستایی و کنترل مهاجرت از طریق توسعه نه از طریق جلوگیری از مهاجرت و همچنین برنامه برای مسکن کم درآمدها موجب خواهد شد پدیده اسکان غیررسمی به تدریج از بین برود. هرچند در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به وجود تورم بالا و رشد اقتصادی اندک و تنگنای شدید مالی، کار بسیار سخت است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code