| چهارشنبه، 02 تیر 1400
نگاه ایران: با حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، رضا علیزاده سوستانی سرپرست دفتر مناطق نمونه و زیرساخت های گردشگری شد. در متن این حکم از سوی محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی خطاب به رضا علیزاده سوستانی آمده است: «بنا به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع و نظر به تعهد و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دفتر مناطق نمونه و زیرساخت های گردشگری منصوب می شوید. برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف اسناد توسعه کشور و سازمان، تامین و اختصاص اعتبارات مورد نیاز به منظور فراهم آوردن بسترهای لازم در زمینه ایجاد زیرساخت های گردشگری(مناطق نمونه گردشگری، محورها و قطب های گردشگری، سامان دهی سواحل، اردوگاه های اقامتی، مجتمع های خدمات گردشگری و روستاهای هدف گردشگری) و تعامل با دستگاه ةای اجرایی ذیربط از جمله وظایفی است که انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و سازمان دهی مناسب و بهره گیری از توان صاحب نظران و کارشناسان در راستای تحقق اهداف سازمان اهتمام لازم به عمل آید. توفیق روزافزونتان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از درگاه حضرت حق خواستارم.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code