| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران: رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح نحوه بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی، دانش آموختگان فناور و دانش آموختگان برتر ایرانی غیرمقیم از تسهیلات خدمت وظیفه عمومی تخصصی را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح نحوه بهره مندی دانش آموختگان برتر دانشگاهی، دانش آموختگان فناور و دانش آموختگان برتر ایرانی غیرمقیم از تسهیلات خدمت وظیفه عمومی تخصصی را تشریح کرد. سردار موسی کمالی دراین باره گفت: پیشتر، گروهی از مشمولان وظیفه تحت عنوان نخبه و استعداد برتر خدمت سربازی خود را با انجام پروژه تحقیقاتی طی می کردند که در حال حاضر نام این افراد به “دانش آموختگان برتر” و “دانش آموختگان برتر فناور” تغییر کرده است. وی با بیان اینکه این افراد واجد شرایط ازسوی بنیاد ملی نخبگان و در یک فرآیند علمی انتخاب و به مرکز امور نخبگان در دانشگاه عالی دفاع ملی  نیروهای مسلح معرفی می شوند، تصریح کرد: سالانه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر از این افراد با تایید بنیاد ملی نخبگان خدمت سربازی خود را با انجام پروژه تحقیقاتی انجام می دهند. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح  با بیان اینکه این تسهیلات با  گذراندن بخشی از سربازی در ازای انجام پروژه متفاوت است، گفت: دانش آموختگان برتر تمام مدت سربازی خود را با انجام پروژه سپری می کنند و می توانند در دستگاه های دولتی خدمت کرده و حقوقشان کمی بالاتر از سایر سربازان است.  این افراد می توانند پروژه تحقیقاتی را در نیروهای مسلح یا یکی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حتی بعضی از شرکت های دانش بنیان انجام دهند . کمالی با بیان اینکه متولی امور اجرایی نخبگان دانشگاه مذکور است، افزود: پروژه  این افراد پس از انجام تحقیقات موضوع، در کمیته ارزشیابی بررسی شده و در صورت کفایت، مجوز پایان خدمت صادر می شود و در زمان های تعیین شده این افراد برای طی دوره آموزش نظامی اعزام و سپس کارت پایان خدمت آنها صادر خواهد شد. به گفته وی، افراد متقاضی برای اطلاع از ضوابط سرباز دانش آموخته برتر یا سرباز دانش آموخته فناور باید به سایت بنیاد ملی نخبگان مراجعه و برای پاسخگویی به سوالات حین انجام پروژه تحقیقاتی باید با دانشگاه دفاع ملی نیروهای مسلح ارتباط بر قرار کنند
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code