| دوشنبه، 27 دی 1400
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:
       کد خبر: 203564
نگاه ایران: حدود ۷۵۰ میلیارد تومان عملکرد سازمان هدفمندی در یارانه نقدی و غیر نقدی بیش از حد نصاب قانونی بوده است. به گزارش خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به در سال 96 دولت باید 46 هزار میلیارد تومان در هدفمندی هزینه می کرد، اظهار داشت: 33هزار و 500 میلیارد تومان در یارانه نقدی و غیر نقدی، 4 هزار میلیارد تومان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که متوسطه 20 درصد حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار به آنها پرداخت شود، 4 هزار و 800 میلیارد تومان به خدمات بهداشتی و درمانی، 100 میلیارد تومان واکسن فلج، 100 میلیارد تومان به مراکز فوریت های اجتماعی، هزار میلیارد برای تولید اشتغال و 3 هزار میلیاد تومان برای مواد اولیه قیر و هزار و 500 میلیاد تومان برای بند (د) تبصره یک قانون هدفمندی یارانه ها هزینه می کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد:دولت در مجموع 48 هزار و 200  میلیارد تومان منابع بدست آورده است که از این منابع حدود 70 درصد از محل گاز پالایش پخش توانیر و آب و فاضلاب بود و حدود 30 درصد از ردیف یارانه ای قانون احصا شده یعنی 34 هزار میلیارد تومان حاصل افزایش قیمت ها و مابقی که حدود 13هزار و 700 میلیارد تومان از ردیف های بودجه ای برداشته است. اختصاص 86 درصد درآمدها به یارانه نقدی و غیر نقدی نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی در خصوص نحوه هزینه کرد توضیح داد: دولت تقریبا در تولید واکسن و تامین مواد اولیه قیر هیچ اقدامی را انجام نداده است، 86 درصد اعتبارات به یارانه نقدی و غیر نقدی داده در صورتی که  در قانون بیشتر از 50 درصد مجاز نداسته است. وی گفت: 8 درصد به افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش، 1.8 درصد را به کمک به بهداشت و توسعه مراکز فوریتها، 1.9 حمایت از تولید و اشتغال، 0.99 درصد حمایت از اقشار آسیب پذیر و 0.66 درصد  به برنامه های حمایت اجتماعی اختصاص یافته است که تقریبا می توان گفت دولت به جز یارانه نقدی در برخی موارد به تعهدات خود عمل نکرده است. یک میلیون به یارانه بگیران افزوده شد این نماینده مجلس در زمینه  پرداخت مستمری به خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی، بیان داشت:3هزار و 900میلیاد تومان به سازمان حمایت تامین اجتماعی پرداخت کرده از این مبلغ حدود 77.3 به کمیته امداد امام خمینی و 22.7 به سازمان بهزیستی اختصاص یافته است که سه چهارم سهم کمیته امداد و یک چهارم سهم بهزیستی بود. جعفرزاده ایمن آبادی به جمعیت یارانه بگیران از اسفند ماه سال 95 تا اسفند ماه سال96 اشاره کرد و گفت: یک میلیون و 300 هزار و 195 نفر به جمعیت یارانه بگیران اضافه شد. انحراف دولت از قانون وی ادامه داد: از جمله اشکالاتی که در اجرای قانون وجود داشت این بود که با وجود آنکه باید آیین نامه اجرایی  تبصره 14قانون بودجه سال 96 کل کشور سه ماهه تدوین می شود با بیش از 9 ماه تاخیر ابلاغ شده است، این انحراف از تمام قوانین بودجه محسوب می شود. شرکت پخش و گاز به تعهدات خود عمل نکردند وی گفت: همچنین شرکت ملی پخش و شرکت ملی گاز  تقریبا نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی حدود 9 هزار میلیاد تومان و شرکت ملی گاز حدود 130 میلیاد تومان کمتر از تعهداتشان اجرا کردند. 750میلیارد تومان بیش از حد نصب قانونی عمل شده است نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: حدود 750 میلیارد تومان عملکرد سازمان هدفمندی در یارانه نقدی و غیر نقدی بیش از حد نصاب قانونی بوده است، مطابق تبصره یک ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، منابع سازمان هدفمندی یارانه ها باید در ردیف درآمدی مشخص 210102 واریز شود که این اتفاق نیافتاد،  دولت این کار را انجام نداده که مهمترین تخلف به شمار می رود. پرداخت یارانه به 95.2 درصد از جمعیت کشور وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به 95.2 درصد از جمعیت کشور صورت گرفته است ادامه داد: علاوه بر این، توزیع یکنواخت بین افراد جامعه و عدم تخصیص براساس گروه های گوناگون درآمدی یارانه نقدی در سال 96 به صورت غیرهدفمند بوده است. این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: در سال96، مبلغ 921 میلیارد تومان به منظور حمایت از تولید پرداخت شده است، منطق و معایرهای توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تاثیر آن بر ارتقای بهره وری مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی اندازه گیری نشده است. نظام تامین اجتماعی محقق نشد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بند ب ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در این بند اجرای نظام تامین اجتماعی از جمله گسترش و تامین بیمه اجتماعی پیش بینی شده با عدم پیش بینی موضوع در تبصره 14 قانون بودجه 96 کل کشور و آیین نامه اجرایی با وجود پرداخت 41 هزار  و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی و 799 میلیارد تومان یارانه غیر نقدی مبلغی بابت اجرای نظام جامع تامین اجتماعی و گسترش خدمات بیمه ای پرداخت نشده است،  در واقع ما مطابق این ماده باید به سمت نظام تامین اجتماعی می رفتیم نه توزیع پول. پشنهادات برای رفع برخی ابهامات وی ادامه داد: ما پیشنهادات کردیم  که در اجرای مفاد بند ب تبصره 14 قانون بودجه سال 96 و ماده 8 آیین نامه اجرایی این تبصره که قرار بود  گروه های 500 نفره ( از نگاه ما این کار رویا و دور از ذهن بود) به منظور ایجاد انگیزه و برآوردن سلایق گوناگون تشکیل تا امکان اهدای یارانه نقدی بدون هرگونه حدنصاب اهداکنندگان و محدودیت درانتخاب طرح های قابل تخصیص فراهم شود، گزارش نحوه پرداخت یارانه های اهدایی  و افراد اهداکننده به شکل شفاف در دسترس عموم قرارگیرد. این نماینده مجلس اظهار داشت: همچنین پیشنهاد میشود سقف منابع اختصاص یافته از محل ردیف مربوط به یارانه ها در قالب بودجه تعیین شود، همچنین به منظور تحقق اهداف مقنن طبق مفاد قانون هدفمندی یارانه ها، پیشنهاد می شود اعتبار تعیین شده برای پرداخت یارانه نقدی در سقف ماده 7 قانون هدفمندکردن یارانه ها به میزان 50 درصد کل منابع محدود شود. افزایش دریافتی خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی  نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: در بخش سازمان بهزیستی 99.7 درصد تعهدات به خانوار تحت پوشش دستگاه های حمایتی انجام شد، نکته خوب این اتفاق این بود که  افراد تحت پوشش خانوار یک نفره 95هزار تومان، دو نفره 189 هزار تومان، سه نفره 253 هزار تومان، چهار نفره 337 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 365 هزار نفره علاوه بر یارانه نقدی دریافت کردند. وی بیان داشت: در بخش کمک به تولید، 376میلیاردتومان به وزارت جهاد، 320میلیاردتومان به راه آهن،  6میلیارد خسارت ناشی از سرمازدگی چغندرکاران شهرستان پارس آباد دشت مغان، 6 میلیاد تومان در وجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان جهت حمایت از تولید، این پرداختی های  حاکی از چانه زنی و براساس آن هر شهری توانسته اعتباری بگیرد . این نماینده مجلس تاکید کرد: مطابق حکم ذیل جدول تبصره 14 قانون بودجه سال جاری، جابجایی رد یف های مصارف این جدول تا حداکثر 20 درصد مجاز است می توانستند اما دولت از این قانون عبور و تخطی کرده است. تسویه بدهی صندوق توسعه ملی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه باید به اقدامات مثبت نیز اشاره کرد، گفت: حسب اقدام حسابرسی در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی مبلغ 55 میلیارد تومان بدهی کار بوند که عودت داده اند، مبلغ 920 میلیارد تومان به منظور حمایت از تولید پرداخت شده است  اما منطق  و معیار توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تاثیرآن بر ارتقا بهرره وری مصرف انرژی اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی و اندازه گیری نشده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان بیان داشت: در ماده 7 قانون هدفمندی سقف پرداخت یارانه ها 50 درصد از کل منابع می داند که دولت این موضوع را رعایت نکرده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code