| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران: وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد آموزش و پروش برای طرح تعطیلی زمستانی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خانه ملت، سید محمد بطحایی درباره آخرین تغییرات طرح تعطیلات زمستانی مدارس، گفت: هنوز در رابطه با اینکه کدام نهاد باید با تعطیلات موافقت کند به نتیجه قطعی نرسیده ایم زیرا باید مشخص شود آیا این موضوع نیاز به تصمیم مجلس دارد؟ براساس برخی اسناد حقوقی و مصوباتی که پیش از این مجلس داشته این اختیار را به شورای عالی آموزش و پرورش داده است اما برخی بررسی های دیگر نشان می دهد تعطیلی زمستانی کماکان باید به تصویب مجلس برسد. وی افزود: ما مکاتبه ای با معاونت حقوقی رئیس جمهور کردیم احتمالا باید از مجلس نیز استعلامی در این خصوص گرفته شود که براساس آن تصمیمگیری صورت گیرد. تعطیلات زمستانی مدارس 5 روز است وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه درباره تعداد روزهای تعطیلی زمستانی به نتیجه رسیده ایم، خاطرنشان کرد: تعطیلات زمستانی 5 روز است یعنی 5 روز تعطیلات میان ترم درنظر داریم اما اینکه این تعطیلی به اجازه چه نهادی نیاز دارد محل تردید است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code