| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری ۲ کرج گفت: حکم محکومیت متهمی که با گرفتن عکس های مختلف در حالت برهنه و با در دست داشتن قمه و قداره مردم را به خشونت و درگیری تحریک می کرد صادر شد.
به گزارش نوداد، صادق حسنوند از صدور حکم یکی از شرورهای فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد و گفت: دادگاه متهم به نام «مصطفی.ت» که دارای سوابق متعدد کیفری بود به اتهام تحریک به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی برگزار شد. وی درباره پرونده توضیح داد: این متهم با گرفتن عکس های مختلف در حالت برهنه و با در دست داشتن قمه و قداره و سپس انتشار آن در صفحه خود مردم را به خشونت و درگیری تحریک می کرد. رئیس شعبه ۱۱۲ کیفری ۲ کرج بیان کرد: پس از بررسی ها، این فرد که توسط پلیس امنیت استان البرز شناسایی و بازداشت شده بود به یک سال حبس، جریمه نقدی و تبعید به یکی از مناطق محروم سیستان و بلوچستان و همچنین ممنوعیت از داشتن هر نوع خط تلفن همراه برای مدت دو سال محکوم شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code