| یکشنبه، 03 مهر 1401
نگاه ایران: حمله خرس گرسنه به یک چوپان در منطقه میان کوه درا از توابع ماکلوان فومن باعث جراحت شدید او از ناحیه دو پا شد. به گزارش روابط عمومی سازمان محیط زیست گیلان یک قلاده خرس قهوه ای گرسنه با نزدیک شدن به یک گله گوسفند قصد شکار داشت که با مقاومت چوپان مواجه شد. این خرس که به گفته شاهدان عینی جثه بزرگی داشت به چوپان حمله ور شده و او را از ناحیه دوپا زخمی کرده است. در این حین چوپان های مجاور از سر و صدای بوجود آمده و فریادهای چوپان آسیب دیده در محل حاضر شده و خرس را فراری دادند. قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیســـت گیلان در این ارتباط گفت: چوپان آسیب دیده جهت مداوا به بیمارستانی در شهر فومن منتقل شد. وی اضافه کرد: اسدالله سعدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن مامور رسیدگی به وضعیت چوپان آسیب دیده تعیین شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code