| یکشنبه، 03 مهر 1401

نگاه ایران: ساناز که سال ها برده خواسته های شوم پسرخاله اش بود در دادگاه افشاگری کرد.

به گزارش رکنا؛این دختر  گفت:یکسال پیش سرکار بودم که پسرخاله ام در تماسی ادعا کرد خاله ام مریض است و من خودم را سریع به خانه شان رساندم هنوز خاله ام را ندیده بودم که منصور به من آبمیوه داد آنقدر تشنه بودم که سر کشیدم و سرم گیج رفت وقتی به هوش آمدم خودم را در وضعیت بدی دیدم . پسرخاله ام با موبایل در حال فیلمبرداری از بدن بدون لباسم بود فهمیدم به من تجاوز کرده است.ساناز گفتاو از بدن برهنه من فیلم داشت و از آن به بعد من دستوراتش را انجام می دادم. نمی دانستم چه کنم از ترس آبرویم به کسی حرفی نزدم تا اینکه خواستگار مورد علاقه ام آمد و منصور تهدیدم کرد اگر ازدواج کنم بیچاره ام می کند دیگر طاقت نیاوردم و تصمیم به شکایت گرفتم. با این ادعاها دستور بازداشت منصور صادر شد و او در دادگاه منکر هرگونه رابظه ای شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code