| دوشنبه، 06 تیر 1401
نگاه ایران/مهرداد احمدی: همزمان با اربعین حسینی، مردم شهر رشت نیز به روال هر ساله در حسینیه شهدا در خیابان شریعتی گردهم آمدند و به عزاداری سیدالشهدا و اهل بیت آن حضرت پرداختند. اربعین شریعتی رشت (9) اربعین شریعتی رشت (10) اربعین شریعتی رشت (11) اربعین شریعتی رشت (13) اربعین شریعتی رشت (1) فاطمه شیرزاد اربعین شریعتی رشت (2) اربعین شریعتی رشت (3) اربعین شریعتی رشت (4) اربعین شریعتی رشت (8) اربعین شریعتی رشت (5) اربعین شریعتی رشت (16) اربعین شریعتی رشت (17) اربعین شریعتی رشت (6) اربعین شریعتی رشت (7)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code