| دوشنبه، 04 مهر 1401
نگاه ایران:پدر یکی از قربانیان ماجرای کهریزک، گفت که حکم صادره برای سعید مرتضوی روز گذشته ابلاغ شده است. به گزارش ایسنا، عبدالحسین روح الامینی در نشست فصلی خانه احزاب که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: هشت سال است من به دنبال یک کار حقوقی طاقت فرسا بودم و در آن به یک تجربه رسیدم که حتی کسانی که از خدا و پیغمبر نمی ترسند از رسانه ها می ترسند. در واقع رسانه ها سر بزنگاه ها یاور ما بودند و نقش اول را داشتند. وی افزود: همین امر موجب شد روز گذشته ابلاغ اجرای حکم دو سال مجازات پرونده کهریزک (مرتضوی) انجام شود. با این که سه ماه است این حکم صادر شده اما اجرای آن روز گذشته ابلاغ شد. روح الامینی ادامه داد: بنابراین یا این فرد خود را تحویل می دهد و یا حکم بازداشت سیار برای او صادر خواهد شد. وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی نیز از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به اجرای احکام خبرداد. میرمجید طاهری در گفت وگو با ایسنا گفت: حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code