| دوشنبه، 11 مرداد 1400
نگاه ایران:  روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنجالی تصادف اتوبان امام علی (ع) بوشهر با حضور قائدی، مالک خودرو و وکلای مرحوم احمدرضا شاکر و خانم لیلی رهنما برگزار شد. روزنامه خبرورزشی نوشت: مهدی قائدی روز گذشته با سند خانه عمویش به دادگاه رفت تا بتواند موقتاً آزاد باشد. یک خانم هم به عنوان وکیل بازیکن استقلال در دادگاه حضور داشت تا به دفاع از او بپردازد. قائدی: من راننده نبودم در بخش های مهمی از جلسه، مهدی قائدی رو به قاضی پرونده گفت: «من به کروکی اعتراض دارم چون پشت فرمان نبودم. اصلاً من راننده نبودم.» وکیل او هم لایحه ای را تنظیم کرد و در اختیار دادگاه قرار داد تا بتواند حکم تبرئه موکل خود را بگیرد. قاضی اما اعتراض قائدی را در همان جلسه اول رد کرد و گفت اگر مدرک محکمی دارند در اختیارشان قرار دهند. قاضی: به من گفتی پشت فرمان بودی پس از دفاعیه قائدی و وکیلش درباره آن که او پشت فرمان نبوده و مالک ماشین راننده بود، قاضی پرونده خطاب به بازیکن استقلال گفت: «اگر شما پشت فرمان نبودید، چرا در اولین بازجویی که پس از هماهنگی رئیس بیمارستان با شما داشتیم، اقرار کردید که پشت فرمان بودید؟ بنده خودم در بیمارستان حاضر شدم و اولین جلسه بازجویی را آن جا داشتیم. از شما سؤال کردم پشت فرمان بودید؟ که خودتان قبول کردید.» بدین ترتیب دادستانی اولین اعتراض مهدی قائدی به کروکی را رد کرد تا این بازیکن در شرایط سختی قرار بگیرد. خانواده شاکر نبودند در جلسه دیروز خانواده شاکر گویا علاقه ای نداشتند با مهدی قائدی رودررو شوند و به همین خاطر وکیل خود را به دادگاه فرستادند. پس از مرگ فرزند آن ها و در شرایطی که کروکی اولیه پلیس نشان می داد، قائدی پشت فرمان بوده، آن ها توقع داشتند این بازیکن حداقل ناراحت باشد اما تصاویر و ویدیوهایی از او منتشر شد که اثری از ناراحتی در چهره مهدی نبود و به همین دلیل خانواده شاکر به شدت از این مسئله دلخور شدند. ماجرای آن خانم بحث دیگری که در جلسه مطرح شد، حضور خانم لیلی رهنما در ماشین بود. او هم به عنوان یکی از کسانی که در این تصادف آسیب دیده، از راننده ام وی ام شکایت کرده است. روز گذشته قاضی درباره چرایی حضور این خانم در ماشین آن ها سؤال کرد که قائدی گفت: «ما بعد از تماشای بازی فوتبال ساحلی در پارکی که آن اطراف است، نشسته بودیم. بعد از آن تصمیم گرفتیم برگردیم. در جاده این خانم را دیدم و وسط راه او را سوار کردیم. هیچ کدام از ما خانم رهنما را نمی شناسیم و با او هم نسبتی نداریم. فقط می خواستیم ایشان را به شهر برسانیم و به همین خاطر سوارش کردیم.» قائدی سند گذاشت در پایان دادگاه اول، مهدی قائدی با ارائه سند خانه عمویش توانست آزاد شود ؛ در غیر این صورت باید به بازداشتگاه منتقل می شد. جلسه اول برای قائدی به هیچ وجه خوب پیش نرفت و قاضی اظهارات او و وکیلش را نپذیرفت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code