| جمعه، 12 آذر 1400
نگاه ایران:دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور گفت: در برخی سواحل شمالی و جنوبی کشور ساخت وسازهایی به چشم می خورد که اگر چه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره های قبل را اخذ کرده، اما چون با طرح های جامع و تفصیلی در این سواحل مطابقت ندارد. پیروز حناچی در این باره گفت: اگرچه این ساخت و سازها در برخی سواحل شمالی و جنوبی کشور، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره های قبل را اخذ کرده، اما چون با طرح های جامع و تفصیلی در این سواحل مطابقت ندارد، در حال حاضر ادامه روند ساخت وساز در آن منطقه مورد تایید شورای عالی معماری و شهرسازی نیست. پیروز حناچی با اشاره به افزایش قیمت زمین در مناطقی که دریاخواری و زمین خواری در آنها رخ داده است، گفت: هرجایی که زمین ارزش پیدا می کند عده ای به دنبال استحصال زمین هستند. به این معنا که مثلا تلاش می کنند منبع طبیعی یا زمین های دولتی را به مالکیت خود در آورند. وی افزود: طرح های جامع به هیچ عنوان اجازه دور زدن های قانونی و پایمال کردن حقوق ملی و شهروندی را نمی دهد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code