| سه شنبه، 09 آذر 1400
نگاه ایران/طا ها عبداللهی: تالشی شهری است که علیرغم باریک بودن خیابان هایش زیبایی اش را مدیون درختان تماشایی چنار است. هر چند همین گونه چنار موجود در شهر تالش در بسیاری از شهرهای استان گیلان نیز کشت شده و امروز مورد انتقاد مهندسین فضای سبز شهری و کار شناسان قرار دارند. برگ ریزی در فصل پاییز شاید بیشتر مورد توجه مسوولان شهری قرار دارد ولی با نگاهی دقیق متوجه ابعاد بیشتری در این زمینه خواهیم شد. نوع سنگ فرش موزاییکی موجود تالش و عدم توجه به حریم درختان موجب شده تا این قطعات موزاییکی در اثر رشد ریشه چنار از جا کنده شوند. تداخل سیم تیرهای هوایی برق با این درختان هم مورد دیگری است که باید به آن توجه شود. اما این موجودات سبز شهر در هر فصلی رنگی به خود دارد و بار مسوولیت بسیاری به دوش می کشند. تالش (2) بدون شک میخ های کوبیده شده به چنار ها موید استفاده وافر شهروندان و به خصوص واحد های تجاری از آنهاست. البته برای نصب پرچم های مناسبتی نیز از همین درختان استفاده می کنند. شناسنامه دار شدنشان هم کمتر از دردی نیست که در گذشته تحمل کرده اند. پلاک های آبی کوبیده شده با میخ هم به آن ها متصل شده اند. از همه مسایل که بگذریم شهر تالش (هشتپر) جایی است که زیبا ترین خیابان هایش یعنی خرمشر و طالقانی مدیون چنارهایی است که در اوایل تاسیس این شهرداری کاشته شده است. استعداد خیابان خرمشهر با داشتن یک چتر سبز از همین چنار ها و واحدهای متعدد تجاری برای تبدیل شدن به یک پیاده راه تاکنون مغفول مانده است. تالش (1) این خیابان که بیشتر آن به صورت یک طرفه محل تردد خودروهاست، فرصتی ایست که بتوان یک جلوه مهندسی شهری را در آن اجرا نمود. خارج نمودن این محدوده از ترافیک خودرو ها کار چندان آسانی هم نیست ولی می توان با این کار بخشی از ترافیک ورودی به خیابان امام خمینی (ره) را کاهش داد که در تردد روان آن کم تاثیر نیست. به هر روی این پروژه چند سالی ایست که پای آن به استان گیلان باز شده و می تواند یک فرصت اقتصادی مغتنم برای شهروندان و یک جلوه برای شهری باشد که عناصر گردشگری شهری را داراست.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code