| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران: یک خبرنگار در نهبندان، به علت تصادف جرحی ناشی از رعایت نکردن حق تقدم، به ساخت یک مستند درباره تصادفات رانندگی محکوم شد. براساس حکم دادگاه، این خبرنگار به جای جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی در حق صندوق دولت،به تهیه یک مستند ۲۰ دقیقه ای با موضوع تصادفات رانندگی محکوم شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code