| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران:آتش زدن نیزارهای تالاب، تعدادی از پرندگان مهاجر را به طرز دردناکی به کام مرگ برده است. به گزارش  روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، متهمان به آتش سوزی عمدی 15 هکتار از مناطق حفاظت شده به مراجع قضایی معرفی شدند. تعداد متهمان دو نفراست که به آتش سوزی عمدی 15 هکتار از منطقه حفاظت شده سیاه کیشیم واقع در روستای چمثقال معرفی شدند. قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه آتش زدن نیزارها اقدامی سود جویانه برخی افراد است،گفت:زیستگاه های تالابی از دیرباز نقش بسزایی در توسعه جوامع اطراف خود ایفا کرده اند. وی تاکید کرد: با جدیت با افراد سود جو برخورد خواهد شد. آتش زدن نیزارهای تالاب، زیستگاه تعداد بسیار زیادی از پرندگان مهاجر و گونه های جانوری خشکی زی تالاب را به طرز دردناکی به کام مرگ برده است. منطقه حفاظت شده سیاه کشیم با وسعت چهار هزار و 498 هکتار در شمال شهرستان صومعه سرا واقع شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code