| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران:حمید صفت؛ خواننده ای که متهم به قتل همسر مادرش است پس از جلسه بازپرسی با دستور بازپرس از بازداشتگاه اداره آگاهی به زندان رجایی شهر منتقل شد. به گزارش تسنیم، حمید صفت خواننده ای که متهم به قتل همسر مادرش است پیش از ظهر امروز برای بازپرسی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد و سجاد منافی آذر؛ بازپرس پرونده از وی بازجویی کرد. حمید صفت در این جلسه اظهار کرد که وکیل قبلی خود را عزل کرده و اکنون نورالله عزیزمحمدی و عسگر قاسمی آقباش وکیل وی در این پرونده هستند همچنین در این جلسه مادر حمید و دو پسر هوشنگ (متوفی) حضور داشتند. در نهایت پس از اتمام جلسه بازپرسی حمیدرضا با دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت از بازداشتگاه اداره آگاهی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. هیچ مصاحبه ای از طرف خانواده حمید با هیچ رسانه ای انجام نشده است برادر حمید صفت نیز پس از جلسه بازپرسی گفت: من، مادر و دیگر بستگانمان تاکنون هیچ مصاحبه ای با هیچ رسانه ای انجام نداده ایم و تمامی مصاحبه و حرف های مطرح شده از جانب خانواده ام در رسانه ها و فضای مجازی تکذیب می شود، این اظهاراتم نخستین مصاحبه با رسانه ها است، ما منتظریم تا جواب و نظریه پزشکی قانونی درباره علت مرگ همسر مادرم اعلام شود و در پی آن هستیم تا احترام هر دو خانواده حفظ شود. حمید صفت خواننده ای است که 28 مرداد ماه سال جاری به اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد. وی در اظهارات اولیه با قبول درگیری و رد هرگونه ضربه به سر متوفی به بازپرس گفت: من به هیچ وجه ضربه به سر هوشنگ نزدم و اصلاً قصد کشتن وی را نداشتم فقط می خواستم وی را بترسانم که مادرم را مورد ضرب و شتم قرار ندهد، احتمال می دهم سر هوشنگ حین کِشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل خورده باشد، چون در آن لحظات هوشنگ تقلا می کرد که مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود. قاضی معروف، وکیل خواننده مشهور شد خبر دیگر در ارتباط با پرونده حمید صفت حاکیست قاضی بازنشسته دادگاه کیفری یک استان تهران که در زمان قضاوتش ۳هزار حکم قصاص صادر کرده، وکالت حمید صفت خواننده معروف را به عهده گرفت. نورالله عزیزمحمدی نزدیک به 44 سال سابقه قضایی دارد و پیش از بازنشستگی ریاست شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران را به عهده داشت. این قاضی بازنشسته پرونده های قتل، آن طور که پیش تر گفته، 4 هزار پرونده قتل را رسیدگی و نزدیک به 3 هزار حکم قصاص صادر کرده است. عزیزمحمدی که وکالت پرونده حمید صفت را با همکاری عسگر قاسمی آقباش به عهده گرفته پیش از این وکالت اولیای دم ستایش قریشی کودک 7ساله افغانستانی را که توسط نوجوان 16ساله ایرانی به قتل رسید به عهده داشت.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code