| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:عباسعلی کدخدایی به لطیفه هایی که درباره آیت الله جنتی ساخته شده، واکنش نشان داد. پیش از او، یک بار مرحوم شجونی هم به این ماجرا اشاره کرده بود. کدخدایی در میان اعضای شورای نگهبان نزدیکی و صمیمیت خاصی با آیت الله جنتی دارد. روزنامه شرق در ادامه نوشت: «کنار رفتن سخنگوی قبلی و بازگشت دوباره کدخدایی به سمت سخنگویی هم دقیقا به همین علت بود؛ نکته ای که هر دو سخنگوی فعلی و قبلی هم به آن اذعان کرده اند. نجات الله ابراهیمیان منکر اختلاف سلیقه خود با دبیر فعلی نشده و گفته بود در زمان کوتاهی که در شورای نگهبان بوده، فرصتی برای ایجاد صمیمیت با آیت الله جنتی پیدا نکرده بود. کدخدایی در گفت وگویی که با سایت خبرآنلاین داشت، در پاسخ به این سؤال که با توجه به ارتباط و علاقه ای که بین شما و آیت الله جنتی وجود دارد، پیش آمده لطیفه هایی را که در مورد ایشان هست، منتقل کنید، گفته است: «بله خدمتشان می برم.» او درباره واکنش آیت الله جنتی هم گفته است: «از جهت ظاهری که ایشان لبخند می زنند و اشکالی ندارد. از جهت واقعی، گاهی خودشان می گویند بقیه انتقاد می کنند که چرا ایشان به این لطیفه ها واکنش نشان نمی دهند و ایشان جواب می دهد که این اجر انسان را اضافه می کند؛ چرا ناراحت هستید. اجازه دهید چند نفر هم نسبت به شما تهمت بزنند و دروغ بگویند. به نظرم این نگاه هم در ایشان هست که حالا کسی صحبتی کرده یا تهمت و دروغی بوده اما موجب ارتقای جایگاه معنوی ایشان می شود. واقعا نگاه ایشان همین است.» پیش از او، جعفر شجونی هم در گفت وگویی که با رضا رشیدپور داشت، به ماجرای لطیفه هایی با محوریت آیت الله جنتی اشاره کرده و گفته بود: «یک بار آقای جنتی مرا دید و گفت شجونی تو کجایی من مواضع تو را که می خوانم، خوشم می آید. گفتم آقای جنتی من فرزند انقلابم و از انقلاب دفاع می کنم. گفتم من از شما هم دفاع می کنم. گفت «از من؟ مگر درباره من چه می گویند که تو از من دفاع می کنی؟» گفتم می گویند ... .»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code