| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
نگاه ایران:براثر دعوای یک ورزشکار در بانک ملی ایذه مأمور بانک برای تأمین امنیت به صورت هوایی تیراندازی کرد. مدیر بانک ملی ایذه در گفتگو با مهر اظهار کرد: یک ورزشکار بوکسور ایذه ای امروز با یکی از کارمندان درگیر و به جان وی افتاد.

هاشم منصوری افزود: با شدت گرفتن درگیری بین کارمند و این ورزشکار مردم به وحشت افتاده و صدای جیغ و داد بانک را فراگرفت.

وی تصریح کرد: مأمور بانک هم برای تأمین امنیت بانک نسبت به تیراندازی هوایی اقدام و ورزشکار ضارب را دستگیر کرد.

مدیر بانک ملی ایذه در پایان گفت: متأسفانه کارمند بانک در این درگیری بی هوش و به بیمارستان منتقل شد.

مراد شمولی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایذه هم با اشاره به موضوع گفت: در این ارتباط پرونده قضایی تشکیل و در حال تکمیل تحقیقات است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code