| جمعه، 07 بهمن 1401
به گزارش نگاه ایران: صبح امروز طی احکامی جداگانه از سوی محمد علی ثابت قدم شهردار رشت، حسن علیزاده به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه، مهرداد عیسی پور به عنوان سرپرست شهرداری منطقه چهار و محمد پور ناصرانی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک منصوب شدند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code