| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران:در پی زیر سوال بردن عملکرد انتخاباتی احمدی نژاد توسط سایت های حامی ابراهیم رئیسی، یکی از نویسندگان ارگان احمدی نژاد در پاسخی صریح نوشت که روحانی بر رئیسی که یک هندوانه دربسته بود ترجیح دارد. ایران نوشت:محمدحسین حیدری، از فعالان رسانه ای حامی احمدی نژاد، در بخشی از یادداشت خود در کانال "نگاهی نو به احمدی نژاد" نوشت: ابراهیم رییسی نباخت صرفا به این دلیل که محمود احمدی نژاد از او حمایتی به عمل نیاورد. ابراهیم رییسی باخت به این دلیل ساده که به دروغ ادعای انقلابی گری و جوانمردی کرد. او با اعلام این که چه معیاری وجود دارد برای اینکه بفهمیم یک هندوانه در بسته که ظرف دو ماه ناگهان سیاسی شده، از حسن روحانی بهتر است: حمایت(احمدی نژاد از رئیسی) مسئولیت می آورد. مگر ما می دانیم که ابراهیم رییسی در صورت تشکیل دولت، وزیر اطلاعاتش کیست و چه رفتاری با مردم خواهد داشت؟! ما خودمان در دولت خودمان وزیر اطلاعات منصوب کردیم و تهش شد آقای مصلحی! وی با اشاره به این که رئیسی در همه ایام حضور در قوه قضائیه مقابل پرونده ها و حوادث مهم سکوت کرده است نوشت: مگر زمانی که حمید بقایی بیش از 200 روز بدون هیچگونه جرم و تخلفی در زندان انفرادی به سر می برد، همین سیدِ ناگهانی محرومان جزء مقامات ارشد قوه قضائیه نبود؟! آیا جیکش در آمد؟! این آدم انقلابی و بهتر از حسن روحانی است؟! گفتنی است که بحث بر سر حمایت احمدی نژاد از رئیسی در ایام مناظره انتخاباتی نیز بالا گرفت. طبق گزارش رسانه ها رئیسی برای جلب رأی حامیان احمدی نژاد اداره ستاد خود را به مدیران ووزرای دولت سابق مثل علی نیکزاد، میرکاظمی، حسینی ، فرهاد رهبر و ... سپرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code