| پنجشنبه، 09 تیر 1401
نگاه ایران:دو تن از معاونین و مشاورین رئیس جمهور در توئیت خود به تحلیل نتایج انتخابات پرداختند. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری در توئیتی نوشت: امروزهمه به سر کاربازمی گردند. از مشاور امور زیربنایی و ریاست فدراسیون نجات غریق گرفته تا شهرداری تهران و تولیت آستان. او هم به ریاست جمهوری. اسحاق جهانگیری هم در توئیت دیگری از اعتماد 24 میلیونی مردم به روحانی تشکر کرد و نوشت: ملت شریف، زنان، مردان، جوانان عزیز، گل کاشتید. اعتماد 24 میلیونی تان را پاس می داریم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code