| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران : حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی طبا، شنبه (۹ اردیبهشت ماه) درباره برنامه هایشان با مخاطبان در تلویزیون و رادیو به گفت گو می نشینند.
به گزارش ایسنا، طبق جدول پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، نامزد شماره ۱۶ در گفت وگوی ویژه خبری شبکه «دوسیما» که ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه، به روی آنتن می رود، به مدت ۴۵ دقیقه فرصت تبلیغاتی دارد و این گفت وگوی زنده، همزمان از شبکه رادیویی «ایران» برای مخاطبان پخش خواهد شد. سخنان ضبط شده حسن روحانی نامزد شماره ۱۵، نیز از شبکه «یک سیما» ساعت ۲۲ به روی آنتن خواهد رفت. این برنامه با عنوان «متکلم وحده» بدون حضور مجری به مدت ۴۵ دقیقه پخش خواهد شد. شبکه «خبر» گفت وگوی ضبط شده مصطفی هاشمی طبا، نامزد شماره ۱۱ را ساعت ۲۱:۳۰ پخش خواهد کرد. مصطفی میرسلیم، نامزد شماره ۱۴ نیز به پرسش های ایرانیان خارج از کشور در شبکه «جام جم» پاسخ خواهد داد. این برنامه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد به روی آنتن می رود. رادیو «ایران» نیز گفت وگوی ضبط شده مصطفی میرسلیم را پخش می کند. این برنامه با عنوان «متکلم وحده» ساعت ۱۷:۳۰ به روی آنتن می رود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code