| پنجشنبه، 07 بهمن 1400
نگاه ایران: مراسم قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات ریاست جمهوری برگزار شد.
به گزارش  مهر، پخش زنده مراسم قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از شبکه خبر و شبکه یک سیما انجام شد. گفتنی است برای هر نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۵۵۵ دقیقه برنامه رادیویی و ۵۵۵ دقیقه برنامه تلویزیونی یعنی در مجموع ۱۱۱۰ دقیقه برنامه تبلیغاتی پیش بینی شده است. همچنین با در نظر گرفتن زمان های مناظره به هر نامزد ۱۴۷۰ دقیقه زمان تعلق می گیرد. علی نیکزاد نماینده سید ابراهیم رییسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد ١٢ جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد. حسام الدین آشنا نماینده حجت الاسلام حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد ۱۵ جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد. سید محمود رضوی نماینده محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد ۱۳ جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد. سید محسن سید حسین نماینده سید مصطفی آقامیرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد ۱۴ جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد. ابولقاسم خوشرو نمایندهاسحاق جهانگیری نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد ۱۶ جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد. مهدی فراهانی نماینده مصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در قرعه کشی برگزار شده عدد ۱۱ جدول ضبط و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها را به وی اختصاص داد.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code